2007 r.

05.12.2007 r. – Mianowanie przez Proboszcza Ryszarda Winiarskiego na radnego parafii św. Michała Archanioła III kadencji 2007-2012 (poniżej Angelus Bronowicki)

Angelus Bronowicki

27.09.2007 r. Mianowanie na Kaprala Podchorążego

Kapral Podchor1?y

31.08.2007 r. Suplement do dyplomu Technik ekonomista w języku angielskim.

Suplement do dyplomu technik ekonomista angielska wersja

31.08.2007 r. Suplement do dyplomu Technik ekonomista

Suplement technik ekonomista

31.08.2007 r. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik ekonomista

Dyplom technik ekonomista

13.08.2007 r. Certyfikat ukończenia kursu “Ekonomia wokół nas (Ekonomia stosowana)” w Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl (Dyplom nr 2)

Ekonomia wokó3 nas WPROST

13.08.2007 r. Certyfikat ukończenia kursu “Ekonomia wokół nas (Ekonomia stosowana)” w Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

Ekonomia wokó3 nas

13.08.2007 r. Certyfikat ukończenia kursu “Historia monetarna Polski” w Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl

Historia Monetarna Polski

22.06.2007 r. Ukończenie Policealnego Studium Ekonomicznego dla Dorosłych w zawodzie technik ekonomista o specjalizacji rachunkowości małych przedsiębiorstw

Technik ekonomista 16-17.06.2007 r. Dyplom za udział w turnieju piłki siatkowej o puchar “Ave”

Puchar AVE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.