2008 r.

31.12.2008 r. Praktyka zawodowa w Hurtowni Kwiatów Ciętych

hurtownia kwiatów cietych

15.11.2008 r. Certyfikat Osiągnięć firmy Kingston

Certyfikat Kingston

10.10.2008 r. Dyplom studiów na kierunku Matematyka w zakresie specjalności nauczycielskiej: matematyka z informatyką. Uzyskanie tytułu zwodowego licencjata.

Licencjat

10.10.2008 r. Zaświadczenie o odbyciu zajęć pedagogicznych

Zaowiadczenie UMCS

29.08.2008 r. Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (technik informatyk)

Suplement technik informatyk

29.08.2008 r. Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (technik informatyk) – wersja angielska

Suplement technik informatyk angielska

29.08.2008 r. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk

Technik informatyk

11.06.2008 r. Ukończenie Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Lublinie w zawodzie technik informatyk o specjalizacji: administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Technik informatyk

10.03.2008 – 07.04.2008 r. Praktyka zawodowa w firmie LABSQL Lorenc Paweł

LABSQL

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.