Czy sam numer PESEL jest daną osobową?

Ostatnimi czasy ciekawiło mnie pytanie – czy numer PESEL jest daną osobową. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat przejrzałem serwis, który powinien posiadać odpowiedź na to pytanie – GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl)..

GIODO

Na wstępie muszę zaznaczyć, że ów serwis jest bardzo czytelny i w miarę łatwo można znaleźć poszukiwane informacje, co jest dosyć zaskakujące jeżeli chodzi o witryny publiczne.

Wracając do meritum – numer PESEL jest cyfrą, która jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Jeżeli zachodzą przesłanki, które stwierdzają, że informacja jednoznacznie wskazuje na daną osobę fizyczną to należy je uznawać za dane osobowe.

Sama grupa krwi nie może być uznana za daną osobową z prostego powodu – miliony ludzi posiadają tą samą grupę krwi i nie wskazuje ona jednoznacznie na daną osobę.

Nie stanowią natomiast danych osobowych takie informacje, na podstawie których nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby oraz takie, na podstawie których wprawdzie można byłoby ją zidentyfikować, lecz wiązałoby się to z nadmiernymi kosztami, czasem lub działaniami. (Źródło: www.Giodo.gov.pl)

I tutaj zastanawia mnie te sprawa. Jakie dane mogły być informacjami o danym człowieku, które dopiero po większej analizie stwierdzą, która to jest osoba? Może tutaj chodzi o DNA i źrenicę w oku? W sumie w zależności od sprzętu, którym dysponujemy mogłoby wiąz nadmiernymi kosztami i czasem takie poszukiwanie.

2 Comments

  1. krzysiek

    Tymi niepełnymi danymi osobowymi mogą być np. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania.

  2. Ireneusz Połeć (Post author)

    Moim zdaniem imię, nazwisko i dokładny adres jest daną osobową. Wskazuje raczej na konkretnego Kowalskiego, który mieszka pod konkretnym adresem. W książkach telefonicznych problem ten jest rozwiązany w taki sposób, że nie podawany jest nr mieszkania.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.