Dyplom Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Dzisiaj odebrałem dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

technik_bhp

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.