Dzikie wysypisko na ul. Zgodnej

Zgłoszona sprawa dotycząca dzikiego wysypiska na ul. Zgodnej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *