Funkcja Exit;

Bardzo przydatną funkcją w PHP’ie jest funkcja exit;. Pozwala ona na zatrzymanie wykonywania dalszej części kodu, np.

<?php

echo “Hello World”;

?>

Powyższy kod wyświetli napis Hello World, natomiast:

<?php

exit;

echo “Hello World”;

?>

Wyświetli pustą stronę.

Funkcja bardzo przydaje się do testowania kodu, w szczególności gdy pojawiają się błędy przy uruchamianiu skryptów. Można powiedzieć, że funkcja “komentuje” dalszą część kodu. Zamiast używania “/*” lub “//” mamy exit; do dyspozycji, który bardzo usprawnia cała pracę ze skryptem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.