Geoportal

Grzebiąc w Internecie natrafiłem na coś lekko przypominającego Google Maps. Co prawda produkt wyszukiwarki jest o wiele lepszy, ale Geoportal też zasługuje na uwagę. Jest możliwość oglądania budynków, mierzenia powierzchni (wystarczy zaznaczyć minimum 3 punkty i system sam liczy pole powierzchni zaznaczonej figury).

Powierzchnia GeoPortal

Współrzędne geograficzne pod kursorem myszki automatycznie się aktualizują w czasie rzeczywistym.Ciekawą sprawę w tych mapach jest możliwość mierzenia odległości po linni prostej (nawet przez budynki).

Długość GeoPortal

Google nie pozwala na takie automatyczne mierzenia pola czy długości prostej. maps.google.pl pozwala jedynie na obliczenie drogi z jednego miejsca do drugiego. Wiadomo, że używając legendy, skali możemy takie coś wyliczyć, ale w GeoPortalu mamy “automat”, które w razie potrzeby można wykorzystać. Polecam zaznajomić się z możliwościami tej strony.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.