Jak księgować wynagrodzenia w KPiR?

Wynagrodzenia w Książce Przychodów i Rozchodów należy księgować w kolumnie nr 12 (Wynagrodzenia w gotówce i w naturze). Wpisujemy tam wartość wynagrodzeń w kwocie brutto (ZUS od pracownika i podatek), natomiast składki finansowane przez pracodawcę ujmujemy w kolumnie 13 (Pozostałe wydatki).

ksiazka_przychodow_i_rozchodow

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.