Jak księgować wynagrodzenia w KPiR?

Wynagrodzenia w Książce Przychodów i Rozchodów należy księgować w kolumnie nr 12 (Wynagrodzenia w gotówce i w naturze). Wpisujemy tam wartość wynagrodzeń w kwocie brutto (ZUS od pracownika i podatek), natomiast składki finansowane przez pracodawcę ujmujemy w kolumnie 13 (Pozostałe wydatki).

ksiazka_przychodow_i_rozchodow

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>