Jak nie płacić legalnie abonamentu RTV?

Zgodnie z interpelacją poselską:

Interpelacja nr 5825

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

   Szanowny Panie Ministrze! Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy za używanie odbiorników radiowych pobiera się opłaty abonamentowe. W ust. 2 art. 2 tej ustawy wskazano, iż domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

   Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie dostosowane do odbioru programu, czyli: telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon i wieża stereo z radiem. Należy je zarejestrować w placówce Poczty Polskiej w ciągu 14 od wejścia w ich posiadanie. Jako odbiornik nie jest traktowany: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, ani też telewizor, który nie jest ˝trwale lub czasowo˝ podłączony do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, a pełniący np. rolę monitora. Charakteru odbiornika nie mają też urządzenia wielofunkcyjne, komputery i telefony komórkowe.

   W 2011 r. miesięczna opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego to 17,15 zł, zaś za używanie samego radia – 5,35 zł. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika to trzydziestokrotność opłaty miesięcznej – 514,50 zł w przypadku posiadania telewizora i 160,50 zł w przypadku posiadania wyłącznie radia. Według informacji podanych przez KRRiT, Polacy zalegają z abonamentem RTV na ok. 2 mld zł i sytuacja ta nie ulega poprawie.

   Jednocześnie obecnie w Polsce funkcjonują 4 platformy telewizji cyfrowej Cyfra +, Cyfrowy Polsat, n oraz Orange TV. Dodatkowo za pomocą satelity istnieje możliwość odbioru kanałów telewizyjnych na zasadzie doładowań lub przedpłaty, w systemie prepaid, za pomocą Cyfry + na kartę Telewizji na kartę i n na kartę.

   Według Digital TV Europe w 2009 r. liczba satelitarnych platform na świecie wzrosła do 113, co jest skokiem w górę o 38% w ciągu ostatnich trzech lat. Szacuje się, że do 2019 r. liczba abonentów pay-TV wyniesie 235 mln. Platformy cyfrowe w 2009 r. posiadały 131 mln widzów i osiągnęły dochody w wysokości 70 mld dolarów. To ogromny rynek. W Europie Centralnej i Wschodniej liczba abonentów pay-TV wyniosła 15,9 mln, co jest wzrostem o 2 mln w porównaniu z rokiem 2005. Poza Europą platformy zwiększyły swoje dochody, ale spadał zysk ARPU. 46 platform satelitarnych zaoferowało w 2009 r. serwisy HD, w 2007 było ich 21. Usługę DVR oferuje aktualnie 50 platform (29 w 2007 r.).

   Biorąc pod uwagę fakt, iż platformy te przekazują także programy 1 i 2 TVP oraz programy Polskiego Radia w ramach telewizji kablowej zasadne wydaje się wprowadzenie zasady, aby koszt abonamentu przenieść właśnie na właścicieli platform cyfrowych. Opłata ta byłaby uiszczana przez operatorów platformy jeden raz w roku i wynosiłaby wielokrotność opłaty i liczby osób korzystających w danym roku z platformy. Oczywiście opłatę tę częściowo operatorzy będą starali się zrefundować, podnosząc opłaty z tytułu korzystania z telewizji kablowej, jednakże zapewne opłata ta byłaby mniejsza niż wynosi obecnie abonament.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=296CB5AB

KRRiT

Zgodnie z powyższym wynika prosta rzecz – nie kupujmy telewizorów. Zakupmy tablet, komputer, telefon – wszystko poza “ telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon i wieża stereo z radiem”. Komputer z dostępem do internetu pozwala na oglądanie telewizji. Do komputera dokupujemy tuner telewizyjny lub korzystamy z telewizji internetowej i legalnie korzystamy z telewizji bez abonamentu RTV. W sumie równie dobrze można by wytłumaczyć podłączenie tunera satelitarnego do komputera, dzięki któremu możemy oglądać telewizję z anteny satelitarnej. Na tę chwilę można wykorzystać ten sposób – zostały generalnie wymienione za jakie urządzenia jest obowiązek płacenia abonamentu.

To samo tyczy się słuchania radia w pracy przy pomocy tabletów, komputerów i samartfonów. Nie mamy obowiązku żadnego płacić za takie urządzenie abonamentu RTV. Oczywiście powyższą radę proszę brać na własną odpowiedzialność 😉 Powyższe potwierdzają również artykuły w Gazie Prawnej, Gazecie Podatkowej oraz stanowisko KRRiT. Ta instytucja twierdzi, że komputera, tablet czy smartfon nie jest “produkowany” docelowo do słuchania radia czy TV i dlatego nie ma obowiązku płacenia za niego abonamentu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.