Likwidacja dołu – montaż kręgów (ul. Firlejowska)

W związku z problemami osób przejeżdżających ul. Firlejowską przy Bystrzycy (duże dziury i odpływ wody, który powodował utrudniony przejazd) razem z radnym Waldemarem Czapczyńskim wystąpiliśmy do Wydziału Gospodarki Komunalnej o rozwiązanie tego problemu w taki sposób, aby woda mogła odpłynąć, nie powodując problemu z przyjazdem aut w tym miejscu. Pani Dyrektor Ludwika Stefańczyk przyjechała na ul. Firlejowską, aby zobaczyć z jakimi problemami muszą borykać się mieszkańcy. Sprawa została momentalnie rozwiązana.

Firma wykonująca wstawiła kręgi, które powodowały swobodny przepływ wody pod przejazdem. Teren został wyrównany. Zostanie on również dodatkowo utwardzony w niedługim czasie. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony bardzo pozytywnie sprawnością działania Pani Dyrektor, jak i kierowników podlegających pod nią. Wszystko zostało bardzo profesjonalnie rozwiązane za co ogromnie dziękuję.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.