Protest przeciwko budowy bloku energetycznego zasilanego paliwami alternatywnymi

Szanowni Państwo,

W Lublinie przy ul. Mełgiewskiej – na terenie byłej Fabryki Samochodów, właściciel prywatnej, istniejącej już elektrociepłowni MEGATEM – EC planuje wybudować nową instalację przeznaczoną do spalania śmieci i osadów z oczyszczali ścieków z Hajdowa. Inwestycja nosi tajemniczą nazwę “blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym”.

Paliwo alternatywne, czy też paliwo RDF, to nic innego jak rozdrobnione śmieci, do których, aby zwiększyć temperaturę spalania dodaje się olej opałowy, mazut lub węgiel. Na paliwo to składają się min. odpady komunalne, opony, gumy, pozostałości z demontażu samochodów, tekstylia, przepracowane oleje, tworzywa sztuczne, papier, karton i odpady zwierzęce. Łącznie w ciągu roku spalanych może tu być nawet 125 tys. ton odpadów komunalnych i osadów z oczyszczalni ścieków z Hajdowa.

nie_trujcie.jpg

nie_trujcie.jpg
Picture 1 of 1

Emitowane do środowiska dioksyny niebezpieczne są nawet w śladowej ilości. Specjaliści przekonują, że są one 10 tys. razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Są rakotwórcze, działają mutagennie, naruszają strukturę kodu genetycznego, osłabiają proces wzrostu i powodują zaburzenia neurologiczne i hormonalne. Uszkadzają płód, powodują poronienia i trwałe, bolesne wysypki alergiczne. Powoli, ale bardzo skutecznie uszkadzają narządy wewnętrzne takie jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy czy korę mózgu. W Raporcie dotyczącym lubelskiej spalarni nie wymienia się ani miejsca składowania odpadów, ani kosztów z tym związanych a przy założonym przetwarzaniu 125 tys. ton odpadów, powstanie rocznie ok. 40 tys. ton odpadów niebezpiecznych, wymagających specjalnego składowania. W zależności od wydajności, spalarnia emituje także od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy m3 gazów na godzinę. Planowana inwestycja, zlokalizowana w Dzielnicy Tatary będzie zagrażać całemu miastu a szczególności, poza wymienioną, mieszkańcom Dzielnic: Bronowice, Kośminek, Kalinowszczyzna oraz Felin.

Każdy z Nas ma prawo i obowiązek podzielić się swoją opinią dotyczącą planowanej inwestycji. Jesteśmy zdania i liczymy na to, że w przypadku masowego sprzeciwu mieszkańców inwestycja może zostać zablokowana. Uważamy, że tego typu przedsięwzięcie jest dopuszczalne tylko poza granicami miast, skupisk ludności, rezerwatów przyrody i w bezpiecznej od nich odległości. W związku z tym przy skrzynkach pocztowych umieszczamy wzór gotowego protestu do wykorzystania. Prosimy o przyłączenie się do protestu, podpisanie i wysłanie pisma listem przez jak największą liczbę mieszkańców.

Radni Dzielnicy Bronowice

protest.jpg

protest.jpg
Picture 1 of 1

Powyżej znajduje się Wniosek do wypełnienia wobec sprzeciwu budowie w/w inwestycji w tym miejscu. Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o jego wypełnienie i pozostawienie w sklepie przy ul. Łęczyńskiej 46 lub dostarczenie do Wydziału Środowiska w Lublinie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.