Przejazd przez ul. Firlejowska 12 od strony Bystrzycy

Wczoraj został wykonany przejazd przez ul. Firlejowską od strony Bystrzycy. Razem z radnym Waldemarem Czapczyńskim, Mariusz Grądzielewskim i  Hubertem Obrusiewiczem zabiegaliśmy o wykonanie tego przejazdu. Kilkanaście dni temu odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg i Mostów dotyczące tego miejsca z Panem dyrektorem Adamem Borowym. Został wydelegowany pracownik – Pan Jacek Kozłowski do tego miejsca. Spotkałem się z tym panem na miejscu wraz z Waldemarem Czapczyńskim. Udało się nam ustalić położenie 3 płyt lotniczych oraz wyrównanie terenu.

ul_firlejowska_12_uruchomienie_przejazdu

ul_firlejowska_12_uruchomienie_przejazdu
Picture 1 of 1

Jeżeli chodzi o resztę rowu to jest on we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej, do któego to skierujemy pismo o wstawienie kręgów betonowych, które będą odprowadzać wodę.

Img67D705C7

Img67D705C7
Picture 1 of 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.