Przystanek przy Fabryce Wag

Dzisiaj odbyło się spotkanie dotyczące przystanku przy Fabryce Wag. Na spotkaniu byli dyrektorzy ZDiM, ZTM, spółdzielnia Motor oraz ja jako przedstawiciel Bronowic. ZDiM oraz ZTM wydał pozytywną opinię na temat zlokalizowania ponownie przystanku przy Fabryce Wag, lecz z lekkim przesunięciem go w stronę osiedla Przyjaźni z racji przesuniętego przejścia dla pieszych, które zwiększałoby ryzyko wypadków wśród pieszych. Warto zauważyć, że wykonawca ul. Łęczyńskiej zgodził się na darmowe wybrukowanie nowego przystanku, za co w imieniu wszystkich zainteresowanych dziękuję.

Po pozytywnym zaopiniowaniu w/w przystanku w tym miejscu przez policję zostanie sprawa wdrożona w życie. Z racji braku zatoki przystankowej będzie to przystanek “na życzenie”. Oznacza to, że autobus będzie zatrzymywać się w przypadku przebywania potencjalnych pasażerów na przystanku. W przypadku pustki pojedzie dalej. Warto również zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy nie będzie planowana wiata przystankowa w tym miejscu, tylko słupek. ZTM nie posiada nowych wiat przystankowych i nie mają pieniędzy na takie inwestycje. Innym problemem jaki powstaje w tym miejscu jest brak miejsca na postawienie w/w wiaty. Musi być również zachowana odpowiednia odległość od obecnego płotu, aby w razie konieczności można było wymienić szybę. Jednocześnie warto pamiętać, że prawdopodobnie najwcześniejszą możliwą datą, utworzenia nowego przystanku będzie marzec 2015. Wiąże się to z przygotowaniem rozkładów jazdy autobusów, dodaniem do systemu ZTM nowego przystanku oraz innym procedurami niezbędnymi do uruchomienia tego przystanku.

Kolejną pozytywną informacją jest postawienie używanej (coś co ZTM’owi pozostanie z demontażu) wiaty na przystanku przy ul. Mieszczańskiej. Jednocześnie dziękuję w imieniu zainteresowanych mieszkańców.

Rozmawiałem również na temat zmiany trasy autobusu 47. Część mieszkańców poprosiła mnie o ułatwienie im dojazdu do cmentarza na Majdanku. Po rozmowie z panem dyrektorem zostało ustalone, że na dzień dzisiejszy nie będzie możliwości zmiany przejazdu. Związane jest to z brakiem sensownego kursowania tego autobusu. W dalekich planach są autobusu weekendowe, które będą pozwalać dojechać do cmentarza, ale obecnie na to nie ma pieniędzy.

Pragnę również zauważyć, że obecny przystanek przy ul. Składowej pozostaje w formie niezmienionej, więc część osób będzie w dalszym ciągu miała blisko do tego przystanku.

Chciałbym jednocześnie podziękować wszystkim osobom, które wpisały się na listę utworzenia przystanku przy Fabryce Wag oraz tym, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniły się do tej zmiany. Dzięki Waszemu zainteresowaniu i Waszym głosom udało się nam wspólnie doprowadzić do polepszenia życia na naszej dzielnicy. Wielki podziękowania również dla osób z Zarządu Dróg i Mostów za zrozumienie problemów mieszkańców i przychyleniu się do tej zmiany.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.