Tag Archive: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Chodnik przy ul. Szklanej

W związku z licznymi apelami mieszkańców po remoncie ul. Łęczyńskiej zająłem się tematem wykonania kilkunastu m2 chodnika przy ul. Szklanej. Ta inwestycja została sfinansowana z dwóch źródeł. Jednym z nich jest firma Domlublin (podziękowania dla Pana Mariusza Wlaszczyka), która przekazała kostkę z rozbiórki. Drugim…
Read more

Uszkodzona tablica informacja ul. Firlejowska 14-16

W trakcie świąt została uszkodzona tablica informacyjna ul. Firlejowska 14-16. Ktoś wjechał w nią samochodem i uciekł z miejsca zdarzenia. Znak został zabezpieczony po mojej interwencji przez Zarząd Dróg i Mostów, natomiast uszkodzona studzienka wodna została naprawiona przez MPWiK. Na obecną chwilę jeszcze…
Read more

Zmiana organizacji ruchu na ul. Skibińskiej, Składowej i Biłgorajskiej

W związku ze złożeniem przez Radnych ze Starych Bronowic pisma dotyczącego zmiany organizacji ruchu Rada Dzielnicy otrzymała następujące pismo z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Sprawa dalej jest w toku. Będziemy ją monitorować i poinformuję o dalszym rozwoju sytuacji….
Read more

Oficjalne odebranie robót na ul. Łęczyńskiej

09.07.2015 r. została odebrana ulica Łęczyńska po trwającym rok remoncie. Głównym wykonawcą był KPRD Lublin. Na odbiorze był przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary, Spółdzielni Motor, przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów oraz wykonawca. Osobą odpowiedzialną ze strony ZDiM za inwstycję był p….
Read more