Tryby otwarcia pliku w funkcji fopen()

Otwieranie plików przy pomocy funkcji fopen wygląda następująco:

fopen("nazwa_pliku", tryb);

, gdzie tryb wybieramy z tabeli:

Tryb Nazwa Wykorzystanie
r Odczyt Otwieranie pliku do odczytu od początku pliku
r+ Odczyt Otwieranie pliku do odczytu i zapisu od początku pliku
w Zapis Otwieranie pliku do zapisu od początku pliku. Kasowanie bieżącej zawartości pliku. W przypadku braku pliku nastąpi próba jego utworzenia (jeżeli prawa katalogu i użytkownika pozwalają na to)
w+ Zapis Otwarcie pliku do zapisu i odczytu od początku pliku. Nadpisanie zawartości pliku innymi danymi. W przypadku braku pliku próba jego utworzenia.
a Dodawanie Dodawanie zawartości do pliku na samym jego końcu. Jeżeli nie istnieje próba jego utworzenia.
a+ Dodawanie Dodawanie zawartości do pliku na samym jego końcu i odczyt. Jeżeli nie istnieje próba jego utworzenia.
x Zapis Tworzy i otwiera plik tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć.
x+ Zapis Tworzy i otwiera plik odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć.

Przykład użycia
Otwieranie pliku data.txt do odczytu:

fopen('data.txt', 'r');

Otwieranie pliku tylko do zapisu, gdzie wskaźnik jest na początku pliku i plik jest zerowany:

$uchwyt = fopen('data.txt', 'w');
fwrite($uchwyt,"Tekst dodany do pliku");
fclose($uchwyt);

Więcej informacji na http://pl.php.net/manual/pl/function.fopen.php

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.