Wyrażenie warunkowe w C++

Osoby programujące w różnych językach na pewno natknęły się na ciekawy zapis funkcji if (Jeżeli). Ogólnie ma ona zapis:

if (b > c)

a=10;

else

a=12;

W pewnych sytuacjach można użyć wyrażenia warunkowego:

a = (b > c) ? 10 : 12;

O co tutaj tak naprawdę chodzi? Przetłumaczę to na polski 🙂 Jeżeli b jest większe od c to a=10, a przeciwnym razie a=12. Po znaku zapytania (?) piszemy co gdy prawda, a po dwukropku (:) piszemy co gdy wyrażenie jest fałszem.

Ów wyrażenie jest krótsze w napisaniu i skraca kod źródłowy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.