Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) – ul. Frezerów (znak zakaz zatrzymywania się)

Razem z Waldemarem Czapczyńskim wystąpiliśmy do Zarządu Dróg i Mostów o opinię na temat ustawionego znaku zakaz zatrzymywania się na ul. Frezerów. Otrzymaliśmy odpowiedź, że ZDiM podchodzi przychylnie do tego problemu. Zobaczymy jakie zdanie będzie miała Rada Dzielnicy Tatary.

Frazerow Lublin Znak Zakaz Zatrzymywania Się

Frazerów Lublin – Znak Zakaz Zatrzymywania Się

Frazerow Lublin Znak Zakaz Zatrzymywania Się

Frazerów Lublin – Znak Zakaz Zatrzymywania Się

Frazerow Lublin Znak Zakaz Zatrzymywania Się

Frazerów Lublin – Znak Zakaz Zatrzymywania Się

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.