2004 r.

05.06.2004 r. Dyplom ukończenia XII Ogólnopolskiego Biegu Solidarności “Lubelski Lipiec ‘80”

Lubelski Lipiec 80

22.04.2004 r. Certyfikat za uczestnictwo w programie “Młody przedsiębiorczy” organizowany przez Lubelski Sejmik Gospodarczy w 2004 roku. Szkolenia swym zakresem obejmowały podstawy prawa, marketingu, Public Relations, komunikacji niewerbalnej oraz zarządzania przedsiębiorstwem.

Certyfikat M3ody

22.04.2004 r. Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie “Młody = Przedsiębiorczy”

M3ody = Przedsiebiorczy

08.01.2004 r. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)

ECDL

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.