4 lata działań – czy będą kolejne 4 lata?

Taka krótka ulotka z zachętą do głosowania w niedzielę 🙂 4 lata działań z mojej strony. To czy będzie dalej coś robione zależy od Was!

[Not a valid template]

PODSUMOWANIE MOJEJ 4-LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI:

– zbieranie podpisów przed likwidacją poczty przy ul. Przyjaźni (poczta pozostała)

– uzyskanie zgody od PGE Dystrybucja na powieszenie kamer na słupie przy ul. Bronowickiej (koło obecnego placu zabaw) – zgoda została wydana

– wybór urządzeń do placu zabaw przy ul. Bronowickiej oraz spotkania w Wydziale Gospodarki Komunalnej

– oznakowanie ul. Firlejowskiej tablicami z numerami mieszkań (oznakowanie zostało zamontowane)

– pomoc w zbiórce podpisów za wyłożeniem na Radę Miasta wniosku o budowę ul. Firlejowskiej 8-12M

– interwencja w sprawie podcięcia gałęzi przy ul. Bronowickiej, które zasłaniały znaki drogowe (podcięcie zostało wykonane)

– interwencja w sprawie zmiany nazw ul. Firlejowskiej 

– remont chodnika przy ul. Bronowickiej (przy Hotelu Lwów) – (remont został wykonany)

– interwencja w sprawie dziury w studzience przy ul. Łęczyńskiej 46, która groziła wypadkiem (naprawa została wykonana jeszcze przed remontem ul. Łęczyńskiej)

– wykonanie nawrotu przy Bystrzycy między ul. Firlejowską 24-26 a Firlejowską 28-30 (odcinek drogi został wykonany)

– propozycja montażu 4 urządzeń na świeżym powietrzu przy ul. Bronowickiej z rezerwy celowej na 2012 r. (zamontowano 4 urządzenia)

– sprzątanie ul. Firlejowskiej 8-12 (grudzień 2011) (sprzątanie zostało wykonane)

– montaż lampy do oświetlenia na ul. Firlejowskiej 14-16 przy Bystrzycy (lampa została zamontowana)

– informowanie mieszkańców Starych Bronowic o nowym planie zagospodarowania

– pomoc w zgłaszaniu uwag do planu zagospodarowania przez mieszkańców (wyjaśnienie mieszkańcom co daje plan i jakie są konsekwencje jego wprowadzenia)

– pomysł budowy boiska do piłki plażowej przy ul. Bronowickiej (wysypanie piachu z rezerwy celowej)

– przygotowanie uwag w imieniu większości mieszkańców Starych Bronowic na temat planu zagospodarowania dzielnicy oraz złożenie ich w Urzędzie Miasta Lublin

– ustawienie słupków i wykonanie ogrodzenia na boisku do siatkówki plażowej przy ul. Bronowickiej

– wykonanie projektu do Budżetu Obywatelskiego dotyczącego Nocy Kultury na Bronowicach (projekt miał na celu poprawienie infrastruktury, doposażenie placu zabaw i budowę boiska)

– wykonanie projektu do Budżetu Obywatelskiego dotyczącego wykonania ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Firlejowskiej (projekt został odrzucony z powodu problemów z własnościami drogi)

– rozmowy na temat autobusu na ul. Łęczyńskiej z ZTM i ZDiM podczas remontu ulicy

– pismo o nawiezienie frezowanej nawierzchni z ul. Łęczyńskiej na ul. Firlejowską

– propagowanie wydarzeń kulturalnych, historycznych i innych

– propagowanie wydarzeń sportowych

– zgłaszanie problemów z oświetleniem ul. Firlejowskiej podczas remontu ul. Łęczyńskiej

– zgłoszenie śmietniska przy ul. Podlaskiej (sprawa w toku)

– spotkania z ZTM i ZDiM w sprawie przywrócenia przystanku przy ul. Łęczyńskiej (Fabryka Wag)

– zgłoszenie koszy na śmieci na ul. Łęczyńskiej (sprawa w toku)

– wiata na przystanku przy ul. Mieszczańskiej (sprawa w toku)

– zgłoszenie stacji rowerowej (roweru miejskiego) na ul. Łęczyńskiej

– przeniesienie lokalu wyborczego z ul. Lotniczej na ul. Bronowicką (Przewodniczący Zarządu Bronowice i Przewodnicząca Rady Bronowice zablokowali zmiany)

– zgłoszenie dzikiego wysypiska przy ul. Zgodnej (posprzątane)

– zgłoszenie uwag w sprawie pasów rowerowych w Lublinie

– interwencja do Prezydenta Miasta Lublin w sprawie braku inwestycji na Starych Bronowicach

– interwencja w sprawie wód opadowych przy Szkole Podstawowej nr 20

– zgłaszanie ulic do bieżących napraw

– ogrodzenie boiska do piłki siatkowej przy ul. Chełmskiej

– ogrodzenie przyszłego placu zabaw przy ul. Chełmskiej (sprawa w toku)

– zgłoszenie uwag do Budżetu Miasta Lublin na rok 2015 dotyczące Starych Bronowic i budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie

– oraz inne

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.