Analiza zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI A (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej) w Lublinie

ul. Firlejowska - zmiana planu zagospodarowania

Została przeprowadzona analiza zmian na planie zagospodarowania, który został zatwierdzony kilka lat temu dla rejonu Bronowic przy ul. Łęczyńskiej.

W dokumencie można znaleźć kilka zmian, które dla części mieszkańców mogą mieć wpływ.

Jedną z ważniejszych zmian dla ul. Firlejowskiej może być zagospodarowanie działki nr 104, które należy do firmy Master Mięs. Problem polega na tym, że auta przyjeżdżające do tej firmy często tarasują przejazd przed obecnie budowaną ul. Firlejowską. Możliwe, że inwestor chce rozwiązać ten problem wykorzystując drugą działkę, na której obecnie można postawić tylko budynek mieszkalny, a nie usługowy. W momencie zmiany planu zagospodarowania dla tej działki problem może rozwiązać się.

Kolejną zmianą jest podział działek zaproponowany przez spółkę Gala S.A.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego chce dopuścić stawianie ogrodzeń na swojej działce, aby móc odseparować się od części Bronowic. Chodzi o stawiane już niedługo bloki przy ul. Składowej.

Color Park chce posiadać możliwość stawiania na swojej działce bloków mieszkalnych. Interesuje ich również stawianie urządzeń wielkogabarytowych reklamowych. Firma również chce przesunąć granicę zabudowy bliżej ulicy, aby działkę można było bardziej zabudować. Wysokość budynków proponują do 55 m. Ciekawa jest również ich propozycja na zwiększenie powierzchni zabudowy działki aż do 95%!

Kolejną proponowaną zmianą jest możliwość nadbudowy na istniejącym budynku przy ul. Przyjaźni.

UWAGA!
Obecnie to analiza – te zmiany jeszcze nie zostały wprowadzone!

Więcej planowanych zmian do analizy można znaleźć tutaj (strona BIP):

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/projekty_uchwal/04_sesja_28-02-2019/128_1_analiza_zasadnosci.pdf?fbclid=IwAR1qbooE93AcldDY9SXsbySB8qY3Mwy40Lk_V6yA_Bh5MvAtHl-ZUPd2MMU

https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/projekty_uchwal/04_sesja_28-02-2019/128_1_projekt_uchwaly.pdf?fbclid=IwAR1pc1Gb8Wg8ev89ov6Z_rA7lnbc1srpYQkuV6AZ_6ziE8OnfuMdUeqXRpQ

Lub zostawiam alternatywne linki w razie wygaśnięcia u siebie na blogu:

http://ireneuszpolec.net/wp-content/uploads/2019/03/128_1_analiza_zasadnosci.pdf

http://ireneuszpolec.net/wp-content/uploads/2019/03/128_1_projekt_uchwaly.pdf

1 Comment

  1. Krzysztof

    Oby się udało

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.