Audytor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Od 2 do 5 czerwca miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu “Audytor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego”. Szkolenie zostało przeprowadzone w “Hotelu Szkoleniowym”. Zapewniony był nocleg i wyżywienie. Hotel jest im. Marii Skłodowskiej-Curie (heh… 🙂 ).

Szkolenie przeprowadziła firma KSK Bezpieczeństwo sp. z o.o. z Katowic. Trzeba przyznać, że wszystko zostało bardzo sprawnie i profesjonalnie przeprowadzone. Duża wiedza wykładowców pozwoliła na dogłębne poznanie systemów zarządzania bezpieczeństwem. Jest to szczególnie ważne w firmach, które przetwarzają ogromne ilości informacji. Każda informacja, która jest przetwarzana przez firmę powinna być chroniona, z tego względu, że nigdy nie wiadomo co z “błahej” informacji można się dowiedzieć.

Dosyć dużo firm nie zwraca uwagi na bezpieczeństwo swoich danych (informacji o kontrahentach, umów, opracowań laboratoryjnych itp.). Konsekwencje takiego zachowania mogą doprowadzić nawet do upadku firmy.

W celu znalezienia luk w systemie wykorzystuje się audyt. Jest to ocena firmy czy instytucji pod względem zabezpieczania informacji (mówię o audycie teleinformatycznym). Audyt ma na celu również znalezienie usterek, które mogą występować w przechowywaniu czy zarządzaniu danymi.

Na podstawie audyty firma wie co musi poprawić w swoim funkcjonowaniu, aby nie narażać się na utraty bardzo ważnych danych. Audyt również stosuje się do certyfikacji z normami ISO. Pozwala on określić czy przedsiębiorstwo działa w sposób zgodny z wymogami konkretnej normy.

W pierwszym i ostatnim dniu szkolenia został przeprowadzony egzamin sprawdzający posiadaną wiedzę i umiejętności. Zdobycie 70% punktów pozwoliło uzyskać certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Audytor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.