Budżet Miasta 2015 & Bronowice

Dzisiaj postanowiłem przejrzeć dokładnie, co radni miejscy postanowili zaproponować dla Bronowic z racji uchwalania budżetu na 2015 rok.

– przebudowa ul. Łabędziej – 563.000 zł,

– aktualizacji dokumentacji budowy przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka;

– utworzenia rezerwy celowej na utworzenie filii Dzielnicowego Domu Kultury “Bronowice” i Dzielnicowego Domu Kultury “Węglin” w kwocie 100.000 zł,

– dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.230.000 zł Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” określone na kwotę 82.000 zł stanowią głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej + 20 000 zł (autopoprawka)

Patrzę i własnym oczom nie wierzę. Na cała dzielnicę jest tylko 1 inwestycja: przebudowa ul. Łabędziej i aktualizacja dokumentacji, której zapewne termin ważności kończy się. Pieniądze zniknęły z kasy miasta na inwestycje? Co się dzieje z dokumentacją ul. Firlejowskiej w Lublinie? Lada chwila zostanie zmarnowane prawie 100 000 zł na przygotowanie kilka lat temu dokumentacji. Czy nie lepiej zrobić coś z tym tematem, gdy jeszcze jest czas na to? Kiedy rozpocznie się rewitalizacja parku bronowickiego? Co z remontem trasy rowerowej przy Bystrzycy? Nie wspomnę już o remontach ulic Szklana, Mieszczańska, Przymieszczańska, Żytnia, Placowa i pobocznych. Co będzie działo się z ulicą Bronowicką, która została zdewastowana przez kursujące samochody dojeżdżające do ul. Łęczyńskiej podczas jej remontu? To są najdroższe potrzeby na tę chwilę.

Warto również dodać, że ponad 2 mln zł zostało “zabrane” z remontu ul. Łęczyńskiej. To może by tak przekazać te pieniądze na inwestycje na dzielnicy Bronowice i Tatary, które są bezpośrednio zainteresowane inwestycją.

Podobne zdanie ma również Pan Józef Nowomiński (przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary). Miasto przekazało na tę dzielnicę 200 000 zł na wykonanie oświetlenia przy ul. Hutniczej i ul. Odlewniczej. Faktycznie niewiele. Dziwi mnie, że najbardziej zaniedbana część miasta jest coraz mniej doinwestowywana przez nasze władze.

W jaki sposób władze chcą zrównoważyć obiecany rozwój miasta? Rozumiem, że Bronowice i Tatary oraz dzielnice bardziej na Wschód to będzie Lublin “Be”? Stare Bronowice to jedna z najstarszych dzielnic w Lublinie. Jest bardzo zaniedbana i niedoinwestowana. Tworząc w ten sposób budżet doprowadzamy do kolejnego zacofania inwestycyjnego względem innych dzielnic.

[Not a valid template]

 

Nie mówię tutaj o przekazywaniu astronomicznych środków na inwestycje w dzielnicy, ale moim zdaniem każda dzielnica powinna dostać 1-2 mln zł rocznie na inwestycje trwałe (drogi, chodniki, place zabaw oraz inne inwestycje). Chodzi mi tutaj o inwestycje małe, które nie wymagają kilkunastu milionów do inwestycji i będą skierowane głównie do mieszkańców danej dzielnicy. Warto zastanowić się nad tym tematem, aby “wszystkim żyło się lepiej”, a nie tylko bogatym (…)

Zdjęcia pochodzą z moich prywatnych zbiorów i z http://images.google.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.