Bulwar na Firlejowskiej

Nasza dzielnica ma chyba jakiegoś pecha. Budowa bulwaru miała rozpocząć się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Niestety wynikły problemy z przetargiem na budowę. Wykonawca, który wygrał nie miał odpowiednich uprawnień, aby móc wykonać inwestycję.

Dodatkowo w Wydziale Komunalnym zrobiły się przesunięcia dyrektorów i kierowników, co doprowadziło do takiego stanu rzeczy. Wydział komunalny zapewniał nas, że inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tamtym roku, co niestety się nie wydarzyło.

Na dzień dzisiejszy sprawa jest w martwym punkcie. Po niedzieli kilku radnych spotka się z Prezydentem Miasta, Krzysztofem Żukiem w celu umówienia w/w sprawy. Jeżeli będę posiadać jakieś informacje na ten temat umieszczę je na blogu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.