Chodnik na ul. Fabrycznej (przy Parafii św. Michała Archanioła) w Lublinie

W związku z licznymi apelami mieszkańców i parafian dotyczących fatalnego stanu chodnika przy ul. Fabrycznej razem z Waldemarem Czapczyńskim zainterweniowaliśmy w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie. Po rozmowie z ks. Maciejem Domańskim dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu było bardzo wiele wypadków wśród pieszych. Bardzo łatwo zaczepić nogą o wyrwę w płycie chodnikowej szczególnie osobom w podeszłym wieku. Tak naprawdę poniższe zdjęcia nie odzwierciedlają wagi problemu.

Zdajemy sobie sprawę, że chodnik będzie za jakiś czas wymieniany na nowy z uwagi na plany przebudowy ronda przy Gali oraz ul. Fabrycznej. Dlatego wspólnie z ZDiM ustaliliśmy, że nie będzie remontowany cały chodnik z uwagi na niepotrzebne koszty. Wyremontowana zostanie część od murka do widocznych poniżej latarni (około 1,5). Taka szerokość wystarczy w zupełności na bezpieczne przemieszanie się pieszych. Wybór tej części chodnika był podyktowany również bezpieczną odległością od jezdni w przypadku opadów deszczu (chlapiące samochody).

Dzisiaj rozpoczęły się prace remontowe w/w chodnika. Przewidywany czas zakończenia – do końca maja 2017 r. Chciałbym jednocześnie podziękować za interwencję dyrektorowi Adamowi Borowemu, naczelnikowi Arturowi Ścibiorskiemu oraz Michałowi Podsiadłemu. Bez tych osób nie udałoby się wykonać tego ważnego remontu. 

Chodnik ul. Fabryczna w Lublinie

Chodnik ul. Fabryczna w Lublinie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.