Czy zawsze po skrócie mgr i dr nie piszemy kropki?

Ostatnio słyszałem od kilku osób, że po skrócie słowa magister (mgr) nigdy nie piszemy kropki. Niestety takie zdanie jest błędne i warto to zauważyć, ponieważ te błędy są bardzo często ponawiane. Otóż przede wszystkim wszystko zależy od przypadku (Mianownik, Dopełniacz, …) i płci osoby. Ogólnie zasada jest taka, że jeżeli skrót ma w sobie pierwszą i ostatnią literę słowa skracanego to nie piszemy kropki po nim w Mianowniku. W pozostałych przypadkach piszemy kropkę. Jest jeszcze ważne rozróżnienie na płeć. W przypadku kobiet:

Jeśli promotor jest kobietą, całość notki otrzymałaby brzmienie:
Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem profesor doktor habilitowanej Ewy Igrekowskiej.
Korzystając ze skrótów, napiszemy więc:
Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Igrekowskiej.
Skrót dr napiszemy bez kropki, ponieważ skracamy wyraz doktor, którego ostatnią literą jest r, czyli także ostatnia litera skrótu.

W przypadku mężczyzn podobna sytuacja będzie wyglądać następująco:

Jeśli promotor jest mężczyzną, to cała informacja brzmiałaby na przykład tak:
Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Marka Iksińskiego
A więc ze skrótami:
Praca magisterska (licencjacka, dyplomowa) napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Iksińskiego.
Skrót dr. w tym przypadku trzeba napisać z kropką, ponieważ nie skracamy wyrazu doktor, a wyraz doktora, który nie kończy się na r.

Invalid Displayed Gallery

W związku z tym warto pamiętać, że prawidłowe zapisy powinny wyglądać następująco:

Widziałem doktora Jana Karwowskiego.

Widziałem dr. Jana Karwowskiego. (Kogo? – 2 przypadek, więc piszemy z kropką)

Pani dr Janina Kowalska jest w swoim gabinecie. (Kto? – 1 przypadek, więc bez kropki)

Wczoraj widziałem dr Janinę Kowalską w swoim gabinecie. (Kogo? 2 przypadek, ale kobieta, więc nie dajemy kropki)

Źródło: http://jaknapisac.pl/polszczyzna/554/

2 Comments

  1. Cezary

    Czy dotyczy to także skrótowa oznaczającego rok – r. ?

  2. Ireneusz Połeć (Post author)

    Po r. piszemy kropkę.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.