Debata publiczna dot. planu zagospodarowania

Dzisiaj odbyła się debata publiczna dot. drugiego wyłożenia planu zagospodarowania Części VIA – Bronowice. Na spotkaniu było kilkadziesiąt osób z mieszkańców, radni z osiedla Przyjaźni / Tatary, radni z Bronowic (Marek Podkościelny i ja) oraz wiele innych osób. na początku została przedstawiona krótka historia Bronowic oraz ogólne zmiany, który zostały wprowadzone przez Urząd za pomocą uwag do planu, które były wypełniane przez mieszkańców.

Początkowo dyskusja skupiła się na os. Przyjaźni, gdzie ustalona została renta planistyczna w wysokości 30%, co radnym z tego osiedla nie podobało się. Proponowali oni 5%. Został wytłumaczony problem zmiany tej opłaty jako mało istotny dla tego osiedla, ponieważ jest ono uzbrojone w odpowiednie media i tak naprawdę zmiana planu dla tego osiedla w znaczącym stopni nie podnosi wartości tego terenu lub wcale go nie podnosi, co wydaje się według mnie logiczne.

Debata Publiczna - Wyłożenie II

Warto również zauważyć, że renta planistyczna jest płacona od RÓŻNICY wartości nieruchomości, a nie od jej wartości. Przykładowo: na dzień dzisiejszy działka kosztuje 60 000 zł, po wprowadzeniu jej wartość wzrośnie do 80 000. 80 000 – 60 000 = 20 000 zł. Daje to nam 20 000 różnicy, z której liczymy rentę planistyczną w wysokości 30%, co daje nam 6 000 zł. Warto również pamiętać, że renta jest płacona od zbycia nieruchomości, czyli: sprzedania, przekazania za darmo, darowizna na rzecz syna / córki.  Jedynie śmierć właściciela i sprawa spadkowa zwalnia z opłacenia tej daniny.

Jeżeli chodzi ul. Firlejowską to odwołania po pierwszym wyłożeniu planu, które zostały przekazane do urzędu zostały w dużej części uwzględnione, np.

– usunięcie dwóch granic zabudowy dla ulicy Firlejowska 28-30

– zmniejszenie ulic z 10 m do 8 m (mieszkańcy proponowali w granicach 5-6 m)

– zwiększenie powierzchni zabudowy z 40% na 60% (taka część działki może zostać zabudowana)

Warto również zauważyć, co ma się dziać z ulicą Łęczyńską.

Łęczyńska po przebudowie

Jeżeli plan wejdzie kiedyś w życie to kilkanaście budynków pójdzie do rozbiórki. Oczywiście właściciele dostaną stosowne odszkodowanie, ale nie mogą przez ten czas dokonywać remontów i przeróbek, które będą podnosić wartość nieruchomości (bez zgody urzędu). Warto pamiętać, że plan może zostać uchwalony, ale nie musi zostać wcielony w życiu, np. z braku funduszy na inwestycje. W tym przypadku, gdy np. wyjdziemy z pismem o remont budynku, a miasto nam odrzuci je, budynek za kilka lat zawali się i plan nie zostanie zrealizowany będzie nam się należało odszkodowanie z tego tytułu.  Kolejną ważną kwestią jest to, że gdy miasto będzie chciało odkupić od nas działkę pod drogę to w tym przypadku nie ma mowy o rencie planistycznej.

Przeglądając Tekst do planu natknąłem się na kilka ciekawych rzeczy o które postanowiłem zapytać magistrat. Chodziło mi o “nakazuje się stosowanie do celów grzewczych paliw niskoemisyjnych”. Urzędnicy nie potrafili mi wyjaśnić co oznacza paliwo nisko emisyjne. Chodziło mi czy np. węgiel jest paliwem nisko emisyjnym czy nie. Po dalszym wgłębianiu tematu dowiedziałem się, że nowo wybudowane domy mogą być ogrzewane przy pomocy: prądu, gazu, źródeł odnawialnych, oleju i z LPEC. Tak naprawdę za dużo opcji potencjalny inwestor nie ma na ul. Firlejowskiej. Gazu nie ma, LPEC nie ma tutaj swojej rury, źródła odnawialne mogą okazać się mało skuteczne, a prąd jest drogi w utrzymaniu. Urzędnicy powiedzieli, że wynika to wszystko z m.in. Ustawy Prawo Budowlane. Przeszukałem w/w przepis, ale nic takiego tam nie znalazłem. Postaram się dowiedzieć w najbliższym czasie jak to jest dokładnie, bo temat jest dosyć istotny. Jednocześnie zaznaczam, że obecne instalacje nie muszą zostać przekształcane.

Własne uwagi do drugiego wyłożenia planu można składać do 12 lutego. Radzę każdemu zapoznać się, żeby później nie było płaczu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.