Funkcja explode() w praktyce

Funckaj explode() bardzo przydaje się przy działaniach na stringach. Pozwala na odseparowanie części stringa do tablicy. Działa to mniej wiecej jak poniżej:

<?php
$string = "irek karol paweł krzysiek";
$tablica = explode(' ',$string);
echo $tablica[0].'<br />';
echo $tablica[1].'<br />';
echo $tablica[2].'<br />';
echo $tablica[3].'<br />';
?>

W praktyce każde imię jest oddzielną częścią tablicy. Jeżeli chcemy połączyć elementy tablicy w jeden string, jak to miało miejsce na samym początku wystarczy użyć funkcji implode() join().

<?php
echo $tablica;
$string = implode(' ', $tablica);
echo $string; // irek karol paweł krzysiek
?>

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.