Fopen() & zdalny serwer

Funkcja fopen() pozwala na otwarcie pliku lokalnego lub zdalnego (przy pomocy protokołu ftp, http i innych). W PHP czasami bardzo przydatne stają się działania na plikach. Oczywiście funkcjonalności bazy danych nic nie zastąpi, ale warto wiedzieć jakie działania należy podjąć, aby zapisać coś do pliku lub z niego odczytać.

Użwając plików, które znajdują się na innym serwerze należy pamiętać o włączeniu dyrektywy allow_url_fopen w pliki php.ini naszego serwera. Jeżeli tego nie zrobimy, to okaże się, że danych z plików zdalnych nie będziemy mogli skopiować, ani nimi manipulować.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.