Formatowanie liczb w php

PHP pozwala na formatowanie liczb do różnych notacji. Przydaje się to w szczególności przy zapytaniach do bazy danych, gdzie dane liczbowe zapisywane są z kropkami zamiast przecinkami, jak to ma się w notacji polskiej. Do zmiany notacji lub formatu liczby służy funkcja “number_format”. Oto przykład użycia:

<?php

$liczba = 1234.56;

// notacja angielska (domyślna)
$notacja_angielska = number_format($liczba);
// 1,234.56

// notacja polska
$notacja_polska = number_format($liczba, 2, ‘,’, ‘ ‘);
// 1 234,56

$number = 1234.5678;

// notacja angielska bez separatora tysięcy
$notacja_angielska = number_format($liczba, 2, ‘.’, ”);
// 1234.57

?>

Funkcja pozwala również na ustalenie ilości miejsc po przecinku:

echo numer_format($liczba, 2); //2 miejsca po przecinku

Źródło (http://pl2.php.net/manual/pl/function.number-format.php).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.