Heredoc (<<<)

W PHP poza zwykłym echo z cudzysłowami można użyć heredoc. Pozwala on na definiowanie długich ciągów znaków, przy pomocy znacznika otwierającego i zamykającego. Wygląda to mniej więcej tak:

echo <<< ciag_znakow

<h1>Naglowek 1</h1>

<h2>Nagowek 2</h2>

<h3>Naglowek 3</h3>

ciag_znakow

Można oczywiście powyższy kod zapisać w “normalnej” postaci przy pomocy podwójnego cudzysłowu:

echo ”

<h1>Naglowek 1</h1>

<h2>Nagowek 2</h2>

<h3>Naglowek 3</h3>

“;

lub pojedynczego:

echo ‘

<h1>Naglowek 1</h1>

<h2>Nagowek 2</h2>

<h3>Naglowek 3</h3>

‘;

Więcej informacji można znaleźć: http://pl2.php.net/language.types.string

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.