Jak nie płacić składek na Fundusz Pracy?

Fundusz Pracy to kolejna składka, którą trzeba dorzucać do wynagrodzenia pracownika. Nie jest ona jakoś specjalnie wielka, ponieważ wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Kiedy nie musimy jej płacić?

  • gdy wynagrodzenie pracownika nie przekracza najniższej krajowej
  • gdy przedsiębiorca jest na “ulgowym ZUS’ie” przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności gospodarczej
  • gdy pracownicy ukończyli 55 lat (dla kobiet) i 60 lat (dla mężczyzn)
  • gdy pracownicy ukończyli 50 rok życia i przez 12 miesięcy byli zarejestrowani w urzędzie pracy
  • gdy pracownicy powrócili z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego (36 miesięcy zwolnienia)
  • zatrudnienie osoby poniżej 30 roku życia na umowę o pracę, która została skierowana przez urząd pracy (zwolnienie na 12 miesięcy) – wymagane jest skierowanie z UP

    Źródło: http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/182000/i02_2010_053_183_005a_001_182755.jpg

    Źródło: http://g.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/182000/i02_2010_053_183_005a_001_182755.jpg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.