Lista projektów do budżetu obywatelskiego w Lublinie 2014

Poniżej przedstawiam listę projektów przyjętych do budżetu obywatelskiego 2014. Można również znaleźć w nich projekty zgłoszone przeze mnie:

D – 42 Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Firlejowskiej
D – 43 Bronowicka Noc Kultury

Małe projekty (do 0,5 mln zł)

M – 1 Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej “Dziesiąta” Stara
M – 2 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Glinianej
M – 3 Mała rewitalizacja doliny Czerniejówki dla celów rekreacyjnych i sportowych
M – 4 Modernizacja chodnika Tatary “C” ul. Hutnicza 4
M – 5 Dokończenie budowy chodnika przy ul. Szafirowej na Osiedlu Poręba
M – 6 Przeniesiony do dużych
M – 7 Bandy do unihokeja dla Lublinian. Doposażenie w infrastrukturę do unihokeja Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych
M – 8 Chcę chodzić po Lublinie – uczynienie z Lublina miasta przyjemnego do chodzenia wraz z ułatwieniem poruszania się osób niepełnosprawnych poprzez likwidację konieczności dotykania wywoływaczy zielonego światła przy przejściach dla pieszych oraz obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych.
M – 9 Rewitalizacja ulic w ścisłym centrum Lublina
M – 10 Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43. Budowa pierwszego w Lublinie boiska o asfaltowej nawierzchni z bandami hokejowymi do gry m.in.. w unihokeja, hokeja na rolkach oraz rowerowego polo.
M – 11 Komunikacja miejska w Lublinie – wzmocnienie efektywnej komunikacji zbiorowej w Lublinie poprzez wytyczenie BUS-pasów i łatwiejsze włączanie się autobusów do ruchu.
M – 12 Wykonanie oświetlenia terenu między budynkami Odlewnicza 5-12 i 4-6 w Lublinie.
M – 13 Wykonanie chodnika przy ul. Wielkopolskiej
M – 14 Renowacja obiektu sportowego przy ul. Rusałka – renowacja szatni, dostęp do toalety, wymiana murawy, zainstalowanie krzesełek, wymiana kabin dla rezerwowych, zainstalowanie piłkochwytów, wymiana bramek, zagospodarowanie terenu.
M – 15 Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową, a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok.
M – 16 Zadaszenie przystanków położonych przy ul. Krańcowej w Lublinie.
M – 17 Sfinansowanie częściowej wymiany luksferów na okna.
M – 18 Zmiana nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z dwustronnymi chodnikami z krawężnikiem też z kostki betonowej długości 77 m – ul. Sportowa
M – 19 Ekośmietnik bezpieczny dla mieszkańców i środowiska
M – 20 Przebudowa drogi gminnej nr 106442 L – ul. Majdan Tatarski w Lublinie i drogi dojazdowej do budynku nr 9 ul. Plagego i Laskiewicza
M – 21 Budowa sygnalizacji świetlnej z przyciskami dla przejścia dla pieszych na al. Warszawskiej na wysokości ul. Głównej.
M – 22 Budowa odcinka ścieżki rowerowej umożliwiającego dojazd do Skansenu.
M – 23 Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czechów pomiędzy ul. Agronomiczną a ciągiem pieszo-rowerowym po północnej stronie przedłużonej al. Solidarności
M – 24 Od dziecka i młodzieży do seniora.
M – 25 300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina.
M – 26 Remont chodników przy ul. Startowej w Lublinie
M – 27 Ulica Wesoła wizytówką miasta Lublin
M – 28 Wykonanie oświetlenia chodników łączących osiedla Paderewskiego, Chopina i Szymanowskiego (Czechów Północny) – plac między ulicami Szpinalskiego, Rogera, Noskowskiego, SP 43 i boiskiem “Fryderyk”
M – 29 Remont chodnika dla pieszych (wzdłuż Zana)
M – 30 Budowa windy osobowej w budynku Przychodni przy ul. Weteranów 11
M – 31 Lubelski Park Niespodzianek
M – 32 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Czechówki na odcinku od. ul. Kompozytorów Polskich do ul. B. Ducha
M – 33 Aktywny w każdym wieku
M – 34 Aktywne pokolenie 55+
M – 35 Aktywny senior
M – 36 Kulturalny senior
M – 37 Osiedlowy kompleks integracji wielopokoleniowej
M – 38 Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych na odcinku od skrzyżowania ulicy Paganiniego z ulicą Radzyńską do skrzyżowania ulicy Paganiniego z ulicą Lipińskiego
M – 39 Remont ulicy Szarych Szeregów przy budynku 4 i 6 w Lublinie.
M – 40 Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energie elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II.
M – 41 Sprzątam po moim psie – kampania w mediach
M – 42 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Tymiankowej
M – 43 Doposażenie Placu Zabaw na ul. Plage-Laśkiewicza 9, Rudlickiego 11, 15 oraz Pogodna 32a i 34a, w niezbędny sprzęt zabawowy dla dzieci
M – 44 Budowa ulicy Wygon
M – 45 Park w dzielnicy Dziesiąta “Kultura rodzi kulturę”
M – 46 Remont chodnika w części ul. 1 Maja od posesji 27 w kierunku Fabrycznej
M – 47 Modernizacja ciągów pieszych w osiedlu Choiny
M – 48 Wykonanie połączenia ul. Biskupińskiej z ul. Łużyczan poprzez wykorzystanie pierwszego sięgacza strony parzystej ul. Biskupińskiej
M – 49 Budowa drogi – drugi sięgacz strony nieparzystej
M – 50 Przebudowa podziemnego uzbrojenia technicznego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Biskupińskiej z ul. Nałęczowską
M – 51 Zadbaj o swoją sylwetkę – wyposażenie i adaptacja sali ćwiczeń dla uczniów, ich rodziców oraz mieszkańców osiedla w Gimnazjum nr 5
M – 52 Rozbudowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży znajdującego się na terenie Dzielnicy Wieniawa – ZOR Zachód
M – 53 Oświetlenie drogi dojazdowej między Aleją Kraśnicką (obok stacji Statoil) a skrzyżowaniem ulic Przygodnej i Fortunnej
M – 54 Zadbajmy o otoczenie historii i przyrody Lublina – Aleja Lipowa – Czechów
M – 54 Biuletyn o tematyce wyznaniowej
M – 56 “Móc coraz więcej, umieć coraz lepiej”
M – 57 Kompleksowa przebudowa ulicy Wyżynnej od ul. Filaretów do ul. Szczytowej
M – 58 Budowa ścieżek rowerowych z oś. Czuby Górki do istniejących w Parku JPII wraz z oświetleniem
M – 59 Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)
M – 60 Budowa 1 lampy ulicznej oświetleniowej przy placu zabaw ul. Wyżynna 31
M – 61 Organizacja ruchu drogowego na ul. Szczytowej os. Górki
M – 62 Remont chodnika przed gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie ul. Szkolna 6
M – 63 Adaptacja i mała przebudowa nieużywanego, zaniedbanego placu na parking dla samochodów osobowych oraz zagospodarowanie nową zielenią tych odcinków, które istnieją po parkowaniu samochodów
M – 64 Remont podwórza przejściowego między ulicą Hipoteczną 4, a ulicą Sądową
M – 65 Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o dodatkowe wyświetlacze na przystankach w dzielnicy Kalinowszczyzna
M – 66 “Inspiracje muzyczne” – zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem w Przedszkolu nr 5 w Lublinie
M – 67 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Lublinie przy Al. Racławickich 42b
M – 68 Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 5 od ul. Spadochroniarzy wraz z uporządkowaniem jej stanu prawnego
M – 69 Place do ćwiczenia street workout’u (tzw workout parki)
M – 70 Park Czechów Północ
M – 71 Bronowice – żyjący plac zabaw
M – 72 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu oraz rozbudowa placu zabaw
M – 73 Wykonanie parkingu na terenach miejskich przy ul. Jutrzenki/Różanej
M – 74 Remont istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta “S.M. Czuby” na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów
M – 75 Budowa parkingu przy ulicy Szmaragdowej 4 w Lublinie
M – 76 Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu “Poręba”
M – 77 Zagospodarowanie działki nr ewid. 697/75 przy ul. Skubiszewskiego
M – 78 Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz ścieżkę zdrowia
M – 79 Budowa zintegrowanego ogrodu pokoleniowego w Lublinie przy ul. Wołyńskiej
M – 80 Wykonanie wymiany starych płyt chodnikowych na kostkę brukową przy ul. Przyjaźni na odcinku od wjazdu z ul. Łęczyńskiej po lewej stronie od postoju TAXI do budynku Przyjaźni 8
M – 81 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy wiadukcie Al. Smorawińskiego
M – 82 Realizacja sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy ulicy Willowej – przy przystankach autobusowych 6732Tarasowa 02 (w okolicach klasztoru), 6742 Relaksowa 02 (w okolicach Lidla)
M – 83 Budowa siłowni pod chmurką na osiedlu Karłowicza
M – 84 Warsztaty graficzne dla mieszkańców Lublina
M – 85 Modernizacja ulicy Szwedzkiej w Lublinie – remont jezdni i chodników
M – 86 Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Anny Henryki Pustowójtówny
M – 87 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Ponikwody i usprawnienie ruchu kołowego poprze reorganizację ruchu na odcinku KDL ul. Trześniowskiej, na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej, z wyznaczeniem dopuszczalnego jednego kierunku ruchu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej i wykonaniem odpowiedniego oznakowania.
M – 88 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Ponikwody i ul. Trześniowskiej poprzez budowę progu podrzutowego na odcinku KDL ul. Trześniowskiej – pomiędzy ul. Malinową a ul. Przejazd.
M – 89 Bezpieczny podwórkowy plac zabaw dla dzieci z miejscem wypoczynku dla dorosłych
M – 90 Plac zabaw dla dzieci w Lublinie na ul. Czwartek 20
M – 91 Zawróćmy wrony z Wrońskiej. Modernizacja ulicy Wrońskiej
M – 92 Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki w SP 3 w Lublinie
M – 93 Kompleksowa wymiana posadzek w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie przy ul. Balladyny 22
M – 94 Rewitalizacja parku dzielnicowego w Głusku
M – 95 Wymiana ogrodzenia w ZS 9 w Lublinie, ul. Zdrowa 1
M – 96 Ułożenie kostki brukowej na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie i poszerzenie drogi ewakuacyjnej.
M – 97 Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym.
M – 98 Budowa chodnika przy ul. Wojciechowskiej na wysokości Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie.
M – 99 Wykonanie siłowni zewnętrznej dla seniorów – wąwóz pomiędzy ulicą Junoszy, Popiełuszki i Skautów.
M – 100 Remont ul. Sokolej w Lublinie – Dzielnica Bronowice
M – 101 Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego – zjazd do ul. Zorza.
M – 102 Teatr formy Otwartej na osiedlu Słowackiego – rewitalizacja i aktywizacja miejsca.
M – 103 Kolorowy, bezpieczny skwer rekreacyjny. (dzielnica Czuby Południowe)
M – 104 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny
M – 105 Ułożenie kostki brukowej (chodnika) przy ulicy Biernackiego w Lublinie
M – 106 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Krańcowa, Elektryczna, Dulęby
M – 107 Ustawienie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Al. Wincentego Witosa
M – 108 Modernizacja dojazdu do MDK przy ul. Chrobrego 18 w Lublinie
M – 109 Młodzieżowa Orkiestra symfoniczna dla Lublina
M – 110 Remont ciągu pieszego na ul. Pogodnej na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Krańcowej 109 w Lublinie – Dzielnica Bronowice
M – 111 Budowa chodnika dla pieszych i miejsc parkingowych na ul. Wojciechowskiej 38 wzdłuż Zespołu Szkol Elektronicznych oraz remont chodnika na odcinku ul. Wojciechowskiej od 18 – 36
M – 112 Remont drogi gminnej w pobliżu zjazdu z ul. Jana Sawy w ul. Kaliska
M – 113 Remont drogi Gminnej ul. Pana Balcera
M – 114 Osiedle im. Konopnickiej LSM. – Remont drogi gminnej ul. Jana Sawy w stronę parku “Rury”
M – 115 Remont chodnika przy ul. Dzieci Zamojszczyzny
M – 116 Przebudowa schodów terenowych w wąwozie miedzy osiedlami przy ul. Nowomiejskiej i Zana w rejonie budynku Zana 52. Budowa ciągu spacerowego ewentualnie ścieżki rowerowej w dolinie wąwozu.
M – 117 Bezpieczny wyjazd z dolnej części ul. Jagiellońskiej
M – 118 Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski
M – 119 Sportowe Wąwozy – Zjeżdżalnie rurowe wzdłuż schodów w lubelskich wąwozach
M – 120 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miasta i turystów poprzez montaż 19 kamer monitoringu miejskiego wraz z tablicami informacyjnymi
M – 121 Wymiana nawierzchni ul. Romanowskiego i Paśnikowskiego
M – 122 Wykonanie miejsc parkingowych przy Bohaterów Monte Cassino
M – 123 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu ul. Romanowskiego
M – 124 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Lwowskiej 13 do “Biedronki” (ul. Lwowska 12) oraz cofniecie przystanku MPK sprzed budynku mieszkalnego Lwowska 13 na obecny parking przed Gimnazjum nr 2 przy ul. Lwowskiej 11, gdzie był zlokalizowany przez około 30 lat.
M – 125 Ulepszenie i poszerzenie ul. Letniskowej
M – 126 Bronowicki Hyde Park – ogród wypoczynkowo-rekreacyjny
M – 127 Remont generalny ciągu pieszego Prusa 2– Probostwo 34
M – 128 Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu i wykonanie placu zabaw wraz zakupem i montażem kamery monitoringu w wąwozie na Kalinowszczyźnie oznaczonym jako działka nr 3/2 obr. 14 ark. 3
M – 129 Aktywny wypoczynek w mieście – siłownia na powietrzu.
M – 130 Wydzielenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na placach ul. Łabędziej Nr 3A, 5 i 9 wraz z modernizacja nawierzchni
M – 131 Park “Błonia pod Zamkiem” – poprawa estetyki i funkcjonalności
M – 132 Międzykulturowe Centrum Spotkań Kobiet
M – 133 Parking przy bloku Probostwo 23
M – 134 Renowacja skweru Szczerbowskiego 4 i 4a
M – 135 Remont chodnika na ul. Wiercieńskiego (na odcinku od wieżowca Wiercinskiego 3 do ulicy Głębokiej
M – 136 Wymiana alejek asfaltowych na kostkę brukowa typu cegiełka – kolor piaskowy na skwerze Głębokiej – Wiercieńskiego
M – 137 Zainstalowanie 2 lamp na skwerze Głęboka – Wiercieńskiego i na placu zabaw przy ul. Wiercinskiego 3 i 5
M – 138 Remont chodnika i dwóch schodów wraz z utworzeniem drogi rowerowej na przesmyku łączący ul. Rowerowa z Wiercieńskiego
M – 139 Parking dla mieszkańców ul. Wiercieńskiego 4
M – 140 Budowa multifunkcyjnego centrum integracji społecznej “Przyjazna Dolina Ponikwody”
M – 141 Bezpieczna droga do szkoły i domu
M – 142 Centrum integracyjno-kulturalne ze scena zadaszona w osiedlu im. Karłowicza (Czechow)
M – 143 Wykonanie ścieżki rowerowej przy lesie Stary Gaj wraz z ulepszeniem ulicy Stary Gaj
M – 144 Odnowienie pomnika poety Józefa Czechowicza, uporządkowanie zieleni wokół niego oraz iluminacja pomnika
M – 145 Budowa zatoki parkingowej i dokończenie chodnika przy ul. Wrońska
M – 146 Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów
M – 147 Szlak Turystyczny Prymasa Tysiąclecia – Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
M – 148 Wyposażenie domów kultury i klubów osiedlowych w nowoczesne narzędzia służące do edukacji, rehabilitacji i zabawy
M – 149 Budowa 2 przystanków oraz przestawienie słupów trakcji trolejbusowej przy ul. Zana kolo ” Paco”
M – 150 Kids Gospel Project – cykliczne warsztaty gospel dla dzieci
M – 151 Lublin przyjazny rowerzystom – usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta.
M – 152 remont ciągów pieszych ul. Szkolna
M – 153 Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Czwartek
M – 154 Remont ciągów pieszych przy ul. Targowej
M – 155 Budowa chodników i ogólnodostępnych miejsc parkingowych po obu stronach ulicy M. Romanowskiego no odcinku od skrzyżowania ulic: M. Romanowskiego i M. Borelowskiego do ulicy Boh. Monte Cassino.
M – 156 Remont drogi i miejsc parkingowych (Felin)
M – 157 Przebudowa schodów łączących osiedle Świt z Centrum Handlowym Tesco, Obi, Galeria Orkana
M – 158 Pomnik Romana Dmowskiegow Lublinie
M – 159 Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych
M – 160 Uroczystości Narodowe Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
M – 161 Wymiana chodnika ul. Staffa
M – 162 Budowa chodnika pomiędzy ul. Lawinowa,a ul. Elsnera oraz miedzy chodnikiem na Elsnera, a parkingiem w sąsiedztwie pawilonów przy ul. Żelazowej Woli 1, na wysokości pobliskiego przejścia przez ul. Elsnera.
M – 163 Ćwicz po zdrowie – urządzenie placu do zajęć sportowych dla młodzieży i seniorów zwiększając motywacje do podejmowania aktywności fizycznej
M – 164 Budowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dr Mecz Majdanka, Lotnicza, Puchacza i Krańcowa
M – 165 Remont nawierzchni drogi osiedlowej dawna ul. Proletariuszy
M – 166 Budowa drogi osiedlowej, asfaltowej (Kasztanowa)
M – 167 Naprawa uliczek osiedlowych (dzielnica Głusk)
M – 168 Droga wewnętrzna. Trakt pieszo-jezdny do nieruchomości (ul. Dolna Panny Marii)
M – 169 Centrum Pomocy Wzajemnej “Kromka Chleba”
M – 170 Postaw na stojak! Budowa bezpiecznych parkingów rowerowych przy szkołach wraz ze wznowieniem Przewodnika Miejskiego Rowerzysty z Mapa Rowerowa Lublina
M – 171 Edukacja historyczna – podstawa wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży
M – 172 Budowa Chodnika na ul. Głównej na odcinku od miejsca, gdzie kończy się chodnik budowany w ramach budowy wiaduktu nad przedłużeniem Al. Solidarności a ul. Deszczowa (około 115 mb) oraz od ul. Deszczowej w kierunku bramy wjazdowej do firmy Biomed SA i dzielnicy Szerokie (ok. 85 mb)
M – 173 Być jak Pele – zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z osiedla Botanik
M – 174 Lubelska gwiazda sportu
M – 175 Student City
M – 176 Baśniowa dzielnica, koncertowe życie – zmieńmy Czechow i Sławinek
M – 177 Free wifi in Lublin – Bezpłatny miejski internet w Lublinie
M – 178 Lublin: Nightlife- odkryjmy Lublin nocą
M – 179 Lubelskie Centrum Bezpłatnych porad prawnych
M – 180 Uruchomienie i prowadzenie przez Fundacje na Rzecz Chorych na Parkinsona Ośrodka Rehabilitacji dla Seniorów z dzielnicy Bronowice i chorych na chorobę Parkinsona z terenu Lublina. Projekt dotyczy wydzielonej części na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Łabędziej 2a i 4. (teren miejski)
M – 181 Oświetlenie ul. Parczewskiej
M – 182 Młodzi dla Wrotkowa
M – 183 Dot. Oświetlenia ul. Ziołowej
M – 184 Dot. Modernizacji ul. Tęczowej na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Zagajnikowej poprzez poszerzenie i trwale utwardzenie destruktem bitumicznym
M – 185 Remont i modernizacja placu zabaw położonego przy ul. Mecz Majdanka nr 5 i 7
M – 186 Modernizacja boiska sportowego
M – 187 Budowa parkingu (Nowy Świat)
M – 188 Wygraj z alergia! Badania profilaktyczne w kierunku chorób alergicznych oraz cykl szkoleń edukacyjnych dotyczących tego zagadnienia.
M – 189 Przystosowanie odcinka ul. Wrońskiej w Lublinie do bezpiecznego ruchu pieszych
M – 190 Strzelnica sportowa
M – 191 Wybudowanie zatoczki dla ograniczonego czasowo postoju trzech pojazdów przy ul Dr Mecz Majdanka 47 w Lublinie
M – 192 Wieża dla jerzyków
M – 193 Happy podwórko. Rewitalizacja terenów przy ul. Sowińskiego
M – 194 Kino Letnie ZSTK
M – 195 Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wigilijnej
M – 196 Świadome wychowanie, mądre dojrzewanie – program edukacyjno-psychokorekcyjny wspomagania młodzieży, rodziców i nauczycieli
M – 197 Dbamy o środowisko i lad przestrzenny
M – 198 Boisko dla każdego
M – 199 Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta
M – 200 Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Herbowa 6 oraz licznych punktów handlowych (Stokrotka, Tehand i inne), w celu umożliwienia mieszkańcom Wspólnoty Mieszkaniowej “Herbowa 6” a także klientom sklepów, bezproblemowego parkowania samochodów.
M – 201 Parking ul. Podzamcze
M – 202 Oświetlenie ul. Podzamcze
M – 203 Zagospodarowanie terenów zielonych – plac przy ul. Sulislawickiej i Tetmajera na dzielnicy Kośminek
M – 204 Wykonanie kanalizacji deszczowej DN 315 zabezpieczającej przed podtopieniami i zalewaniem wodami opadowymi domów mieszkalnych w dolinie rzeki Czerniejowki przy ul. Wyzwolenia na dzielnicy Kośminek.
M – 205 Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeka Czerniejówka – przy ul. Wspólnej i przy ul. Skrzynickiej na dzielnicy Kośminek
M – 206 Rewitalizacja skweru przy ul. Narutowicza/Chopina na potrzeby społeczności lokalnej Śródmieścia Lublin
M – 207 Wykonanie placu zabaw na potrzeby społeczności z ul. Głębokiej, Glinianej i Nadbystrzyckiej
M – 208 prace remontowe na terenie ul. Głębokiej 8
M – 209 Wykonanie oświetlenia drogi lokalnej Narutowicza na odcinku od nr 54 do 56a (ul. Równolegla do ul. Wschodniej)
M – 210 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Nadbystrzyckiej, Wigilijnej oraz M. Brzeskiej
M – 211 Wykonanie oświetlenia sięgaczy ul. Jana Sawy
M – 212 Budowa parkingu osiedlowego przy S.P. 32 w Lublinie, zlokalizowanego przy ul. K. Przerwy-Tetmajera, z możliwością wykorzystania go do potrzeb szkoły
M – 213 Wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Mełgiewskiej 7-9 blok 2
M – 214 Bezpieczny i zdrowy senior
M – 215 Budowa chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego ul. Łęczyńskiej 59
M – 216 Przebudowa nawierzchni płyty boiska ul. Daszyńskiego
M – 217 Zdrowe oko
M – 218 Zmieniamy Tatary dla dużych i małych
M – 219 Wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Mełgiewskiej 7-9 blok 1
M – 220 Zainstalowanie dodatkowych sygnalizatorów na ul. Mełgiewskiej
M – 221 Remont drogi nr 1/21
M – 222 Dokończenie ścieżki rowerowej w wąwozie od ul. Szafirowej w miejscu przecięcia z mostem dla ul. Jana Pawła biegnącej do ul. Husarskiej.
M – 223 Gimnastyka rehabilitacyjna dla seniorów w dzielnicy LSM
M – 224 Remont tarasu przy budynku przedszkola nr 45 w Lublinie (ul. Kaczeńcowa 14)
M – 225 Zdrowa ścieżka biegowa w wąwozie ulicy Zana lub Parku Ludowym
M – 226 Remont niebezpiecznego odcinka przy Przechodni Zdrowia nr 14 przy ulicy Zana 14
M – 227 Urządzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców przy Herbowej – teren po byłej szkole społecznej
M – 228 Budowa parkingu przy ul. Szaserów w rejonie Biblioteki Publicznej
M – 229 Schody łączące przystanek MPK o oznaczeniu “Wiklinowa 01” z chodnikiem otaczającym blok mieszkalny o numerze 2 przy ul Rycerskiej.
M – 230 Plac zabaw i ogrod sasiedzki przy ul. Wygon
M – 231 Utworzenie tymczasowej drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Sojki
M – 232 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 64 “Skrzacik”
M – 233 Remont ul. Jaskółczej
M – 234 Wideomonitoring otoczenia Przedszkola 64
M – 235 Naprawa nawierzchni ul. Medalionów w Lublinie
M – 236 Biegiem po Lublinie
M – 237 Akademickie Wiosła na Zalewie
M – 238 Chodniki i parking ul. Śnieżyńskiego
M – 239 Wykonanie skweru rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem i mini siłownia dla dzieci i młodzieży w rejonie ul Bluszczowej w Lublinie
M – 240 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie
M – 241 Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków wspólnoty mieszkaniowej “Cukrownik”
M – 242 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Krochmalnej i Diamentowej
M – 243 Ulepszenie stanu nawierzchni ul. Głównej
M – 244 Namalowanie linii wyznaczających linie parkowania na ul. Hipotecznej, Sądowej, Okopowej
M – 245 Modernizacja górki startowej toru BMX Racing
M – 246 Budowa krytego toru BMX Racing
M – 247 Aktywny Lublinianin – siłownia w Ogrodzie Saskim i Parku Ludowym
M – 248 Wybiegi dla psów (w Ogrodzie Saskim i Parku Ludowym)
M – 249 1000 drzew dla Lublina
M – 250 Wolontariat cały rok
M – 251 Wyświetlacz dynamicznej informacji pasażerskiej przy przystanku Skrzypcowa 02
M – 252 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wolińskiego
M – 253 Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta
M – 254 Zróbmy to pod chmurką – czytelnia i kino przy domu Kultury Kolejarza
M – 255 Ustawienie latarni ulicznych przy ul. Choiny na odcinku od ul. Wojtasa do ul. Jurajskiej
M – 256 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Króla Rogera 8 i Noskowskiego 8
M – 257 Ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego ze Szwajcarską
M – 258 Wybieg dla psów przy ul. Paderewskiego
M – 259 Siłownia na świeżym powietrzu pomiędzy ul. Króla Rogera i Szpinalskiego
M – 260 Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw miejscem rekreacji i integracji mieszkańców osiedla Czuby i Węglinek
M – 261 Kompleks rozrywki plażowej – Wrotków
M – 262 Na co idą moje pieniądze? – strona internetowa
M – 263 L.S.M. Lokalny Spektakl Międzypokoleniowy

Projekty Duże (od 0,5 mln do 1,5 mln zł)

D – 1 Budowa Ogrodu Jordanowskiego “Przyjaźni” n/Bystrzycą
D – 2 Boiska na VI – budowa boisk sportowych przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja
D – 3 Projekt skutecznego obniżenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia natężenia hałasu – Ekrany przy al. Sikorskiego
D – 4 Rozbudowa bazy sportowej w Gimnazjum nr 10 im. Księdza Twardowskiego w Lublinie
D – 5 Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Sz. P. 2
D – 6 Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych i profilaktyki nowotworowej dla dzieci, młodzieży szkolnej, osób starszych, niepełnosprawnych i obciążonych medycznie.
D – 7 Biblioteka w Zemborzycach
D – 8 Modernizacja ul. Skautów i wewnętrznego placu zabaw
D – 9 Remont (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń
D – 10 Budowa kanalizacji deszczowej w okolicy uli: Leszka i Wygon, biegnącej przez miejskie tereny zielone.
D – 11 Amfiteatr Lublin 700
D – 12 Budowa ul. Biskupińskiej wraz z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej do połączenia z drugim sięgaczem na ul. Łużyczan z wyłączeniem pierwszego sięgacza strony parzystej
D – 13 Boisko na piątkę w Gimnazjum nr 5 – remont i modernizacja szkolnych boisk
D – 14 Reaktywacja Domu Kultury przy ul. Zuchów w Lublinie (osiedle Wieniawa)
D – 15 Otoczenie przyjazne dla dzieci i dorosłych – remont budynku i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 28 w Lublinie
D – 16 Wykonanie ścieżki rowerowej oraz ciągu pieszego wraz z oświetleniem w połączeniu z wykupem działek od właścicieli
D – 17 Budowa ulicy Polan
D – 18 Remont ulic Skrzetuskiego, P. Wołodyjowskiego, Juranda
D – 19 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną
D – 20 Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie
D – 21 Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Karłowicza
D – 22 Kompleksowy remont i przebudowa boisk dla dzieci i mieszkańców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy Alei Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie
D – 23 Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku
D – 24 Bezpieczny przedszkolak, uczeń, senior
D – 25 Budowa brakującego odcinka ul. Gęsiej w Lublinie
D – 26 Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Rogatka Warszawska
D – 27 Edu-Park Lublin – Kolory Tęczy. Centrum rozrywki rodzinnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Bazylianówka)
D – 28 Budowa kładki dla pieszych nad ulicą Zelwerowicza
D – 29 Szlak Miniatur Lublina
D – 30 Zajazd na ścieżce rowerowej ul. Muzyczna, odpowiednik zajazdu przy autostradzie
D – 31 Zagospodarowanie wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych do celów gospodarczych (działka prywatna)
D – 32 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych na skwerze miejskim w obrębie ulic: Iwaszkiewicza, Szelburg – Zarębiny i Sieroszewskiego na terenie dzielnicy Dziesiąta w Lublinie
D – 33 ul. Pana Wołodyjowskiego
D – 34 Bluszczowa Park
D – 35 Skatepark dla Lublin
D – 36 Mini Zoo Zwierzyniec Koziołek
D – 37 Rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego. Start inwestycyjny
D – 38 Modernizacja ul. Krężnickiej od ul. Żeglarskiej do granic miasta
D – 39 Modernizacja Alei Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Łopacińskiego
D – 40 Budowa Teatru Letniego na Osiedlu Mieszkalnym – plac przed budynkiem przy ulicy Jastrzębiej 3
D – 41 Budowa ul. Goździkowej w Lublinie
D – 42 Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Firlejowskiej
D – 43 Bronowicka Noc Kultury
D – 44 Rozbudowa budynku I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie o salę gimnastyczną
D – 45 Budowa ul. Dębowej
D – 46 Wykonanie dróg i chodników na dzielnicy Kośminek
D – 47 Remont chodników, zatok postojowych i ulicy Kleeberga
D – 48 Utworzenie nowej linii autobusowej Żeglarska-Węglin
D – 49 Rowerowe przedmieścia
D – 50 Aktywny student
D – 51 Wykonanie traktu pieszego do przyszłego przystanku kolejowego Lublin – Czuby
D – 52 Strefa sportu Tatary
D – 53 Modernizacja wąwozu położonego między Czubami i LSM – Aleja Miast Partnerskich
D – 54 Remont ul. Krasińskiego
D – 55 Akademia koszykówki
D – 56 Międzypokoleniowa strefa wielbicieli koni, psów, rowerów i innych sportów wraz z I etapem rewitalizacji Doliny Bystrzycy na odcinku Lubelskiego Klubu Jeździeckiego
D – 57 Hala ASG/Paintball “Death zone”
D – 58 Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Koncertowej i Braci Wieniawskich z utworzeniem tam dzielnicowego centrum zabawy i rekreacji
D – 59 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w centrum miasta poprzez likwidację nielegalnego parkowania na chodnikach z zastosowaniem trwałych barier fizycznych (słupki) i remonty nawierzchni wybranych odcinków chodników
D – 60 Kompleks boisk sportowych typu Orlik dla mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ul. Zemborzycka 82 Lublin
D – 61 Rewitalizacja otoczenia przychodni zdrowia przy al. Kompozytorów Polskich wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojścia do przychodni i filii MOPR
D – 62 Przebudowa ul. Lawinowej
D – 63 Chodniki to nie parkingi – likwidacja części miejsc parkingowych na chodnikach i ponowne udostępnienie tej przestrzeni pieszym wraz z remontami części chodników
D – 64 Modernizacja obiektu sportowego (stadion szkolny) dla potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczającej do ZSO nr 5 w Lublinie oraz mieszkańców osiedla B. Prusa (LSM)
D – 65 Realna pomoc rodzinom wielodzietnym
D – 66 Wykonanie drenażu i odwodnienia wszystkich uliczek zlokalizowanych przy ul. Dzierżawnej w Lublinie oraz ulepszenie tych dróg gruntowych poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego
D – 67 Park rekreacyjny “Rusałka” w Lublinie
D – 68 Sygnalizacja świetlna Krochmalna-Diamentowa
D – 69 Zrealizowanie obiecanej drogi i chodnika przed wyborami na ul. Robotniczej

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.