Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (Stare Bronowice i dolina Bystrzycy)

Trwają konsultacje dotyczące miejskiego zagospodarowania doliny Bystrzycy. Chodzi głównie o Stare Bronowice. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane do składania swoich uwag dotyczących w/w zagadnienia.

Projekt planu udostępniony będzie do wglądu w dniach od 12 lipca 2013 do 9 sierpnia 2013 w godzinach od 09:00 do 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta, Wydział Planowania na ul. Wieniawskiej 14, XII piętro, pokój 1206.

Herb Lublina

Uwagi do w/w planu można składać drogą elektroniczna (planowanie@lublin.eu) lub tradycyjną (Prezydent Miasta Lublin, pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) w terminie do 23 sierpnia 2013.

W internecie pod adresem http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=193844 można znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat tej sprawy. Zachęcam do zapoznania się.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.