Oświetlenie dodatkowych słupów na ul. Firlejowskiej w Lublinie

Lampa Oświetleniowa

W związku z modernizacją oświetlenia przy ul. Firlejowskiej w Lublinie razem z Waldemarem Czapczyńskim wprowadziliśmy dodatkowe słupy oświetleniowe w miejscach szczególnie zaciemnionych. W ramach realizacji przez PGE zostały one zamontowane.

Obecnie Zarząd Dróg i Mostów za naszą prośbą wystąpił do PGE o dołączenie lamp do słupów.

Lampy oświetleniowe na ul. Firlejowskiej

1 Comment

  1. fotograf Lublin

    Zawsze nasze kochane Stare Bronowice są na szarym końcu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.