Oznakowanie ul. Firlejowskiej

Niedawno została wstawiona kolejna tabliczka na ul. Firlejowskiej przy numerach 14-16. Początkowo została ona źle ustawiona przez wykonawcę, co zostało przeze mnie zgłoszone do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

Tabliczka ul. Firlejowska

Po interwencji tabliczka została przeniesiona na wjazd do ulicy, gdzie faktycznie było jej miejsce docelowe.

Oznakowanie ul. Firlejowska 14-16

Chciałem bardzo podziękować osobom zaangażowanym w oznakowanie za konstruktywną pomoc w realizacji.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.