Oznakowanie ul. Firlejowskiej w Lublinie

W związku z licznymi problemami na ul. Firlejowskiej związanymi ze znalezieniem odpowiedniego budynku przez karetkę, taksówkę, kurierów oraz innych służb postanowiłem zająć się tą sprawą. Problem polega na tym, że mamy kilka ulic o tej samej nazwie. W momencie, gdy karetka wjeżdża od strony Bronowickiej to ma problem ze zlokalizowaniem dalszych numerów (większych lub równych 14).

Z radnym Marianem Ziegler’em umówiliśmy się na spotkanie do Pana Eugeniusza Janickiego (Dyrektora Wydziału Dróg i Mostów w Lublinie). Przedstawiliśmy kilka spraw w naszej dzielnicy. Pan Dyrektor przychylnie ustosunkował się do lepszego oznakowania ul. Firlejowskiej. Oznajmił, że w przeciągu 2-3 miesięcy sprawa zostanie pomyślnie zakończona.

Firlejowska Lublin

Jak widać na powyższej mapie ul. Firlejowska jest dosyć skomplikowana. Od strony Bystrzycy co roku jest duże błoto, więc praktycznie ciężko tam zawrócić, a co mówić o przejechaniu na inną ulicę o tej samej nazwie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.