Pierwszy e-sąd w Polsce

W związku z dużym zapotrzebowaniem powstał w Polsce e-sąd. Jego siedziba rzeczywista znajduje się w Lublinie. Sąd ma zajmować się sprawami cywilnymi.

E-sad

Ściąganie pieniędzy z dłużników będzie można już robić elektronicznie. Jak można przeczytać na stronie sądu:

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

Trzeba przyznać, że jest to mały, ale znaczący postęp w informatyzacji kraju. Najpierw wprowadzono PIT’y wysyłane elektroniczne, a teraz elektroniczne załatwianie spraw sądowych. Wszystko zaczyna iść w dobrym kierunku.

Ciekaw jestem czy osobie fizycznej opłaca się kupować podpis elektroniczny to załatwienia sprawy w e-sądzie?

Ciekawy też jest wpis na stronie:

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda (pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, osoba reprezentująca itd.) posiadająca w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl aktywne konto użytkownika oraz dysponująca ważnym certyfikatem służącym do składania podpisu elektronicznego.

Należy rozumieć przez to, że sprawy mogą być załatwiane tylko przez osoby fizyczne, a firmy dalej będą musiały biegać z teczkami papierów? Na szczęście nie 🙂

Zapewne na efekty lubelskiego sądu będzie trzeba poczekać i za jakiś czas będzie można ocenić czy elektroniczny sąd jest lepszy od tradycyjnego (przynajmniej w niektórych sprawach).

E-sąd ma niecały miesiąc, a zostały na nim przeprowadzone ataki, co prawda nieudane. Jak donosi Gazeta Wyborcza prokuratura poszukuje sprawców tych niecnych czynów 😉

Więcej informacji na stronie www.e-sad.gov.pl.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.