Porównywanie dat w MySQL

W wielu wypadkach przydaje się porównanie kilku dat przy użyciu samego MySQL’a. Z pomocą przychodzi nam funkcja TimeStampDiff. Przykład użycia podaję niżej:

TIMESTAMPDIFF(DAYS,2003-11-14,’2003-11-12)

$query = “SELECT TimeStampDiff(MINUTE,data,’$data’) as data FROM tabela”;

Data oczywiście nie zawsze jest w okrojonym formacie Date. Zazwyczaj używa się DateTime. Oczywiście w/w funkcja też ma możliwość porównania dwóch dat:

TIMESTAMPDIFF(MINUTE,2003-11-14 21:04:23,’2003-11-12 12:00:22)

Tutaj zwróci nam ilość minut pomiędzy datami. Takie porównania bardzo przydają się przy robieniu statystyk lub zarządzaniem sesjami. Oczywiście parametr “Minute” można zmieniać na wiele różnych możliwości, np. DAY, WEEK, YEAR, MINUTE, MICROSECONDS, SECOND, MINUTE, HOUR, MONTH, QUARTER.

Po więcej informacji odsyłam do manuala MySQL 🙂

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/date-and-time-functions.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.