Posiedzenie Rady Dzielnicy Bronowice 06 Luty 2013

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dzielnicy „Bronowice”, które odbędzie się w lokalu przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie w dniu 6.02.2014r. o godz. 17.30 z następującym porządkiem obrad:

1.  1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2.  2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o sprawach bieżących.

3.  5. Podział rezerwy celowej na 2014r.

6. Omówienie wydarzeń kulturalnych w Dzielnicy Bronowice w 2014r. oraz współpraca DDK z Radą Dzielnicy.

7. Zatwierdzenie grafika dyżurów na 2014r.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia Rady Dzielnicy „Bronowice”.

 

Wstęp na posiedzenie jest wolny.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.