Priorytetowe zadania zgłoszone przez Rady Dzielnic (Nowy Tydzień)

Raz do roku każda z Rad Dzielnic składa do Miasta Lublin zadania, które są według nich priorytetowe dla mieszkańców. Na ostatniej Radzie Dzielnicy zgłosiłem remonty ulic, które uważam że znajdują się w opłakanym stanie. Chodzi tutaj o Firlejowską, Placową, Drewnianą, Żytnią, Składową, Boczną Łęczyńskiej, Mieszczańskie, Skibińskiej, Zgodnej, Hrubieszowskiej, Przymieszczańskiej oraz budowę boiska do piłki nożnej na bulwarze przy ul. Bronowickiej / ul. Firlejowskiej. Według mnie to są jedne z najważniejszych spraw, którymi miasto powinno zająć się. Oczywiście nie wspominam tutaj o ul. Łęczyńskiej, ponieważ sprawa ma zacząć się w tym roku.

Rada dzielnicy Bronowice

Rada dzielnicy Bronowice

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.