Przebudowa ul. Łęczyńskiej w Lublinie

W maju byłem na spotkaniu z Dyrektorem Eugeniuszem Janickim (obecnie Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów) odnośnie postawienia progu zwalniającego na ul. Firlejowskiej (przy wjeździe na 32) oraz w sprawie oznakowania ulic.

Szczególnie ta druga sprawa jest bardzo istotna dla mieszkańców Starych Bronowic. Bardzo trudno jest trafić karetkom, taksówkom oraz innym służbom pod konkretną posesję ul. Firlejowskiej. Przez to moja inicjatywa z tym związana. Jeżeli chodzi o próg zwalniający to na tę inwestycję potrzeba pozwolenie na budowę, co mnie przyznam zaskoczyło. Utworzenie tego progu zapewne zostanie ukończone pod koniec roku lub na początku następnego. Wiąże się to z dużą ilością formalności + czas dla wykonawcy na realizację.

Wracając do rozmowy z Panem Dyrektorem. Okazało się, że w tym roku ma zostać wykonana dokumentacja na ul. Łęczyńską, która ma mieć gruntowną przebudowę. Nie mieliśmy wtedy za dużo czasu, żeby porozmawiać dokładniej jak ma to wyglądać. Wiele wskazuje na to, że niektóre ulice przy Łęczyńskiej dostaną tylko skręt w prawo. Szczerze mówiąc nie wiem czy to jest dobry pomysł z uwagi takiej, że wiele osób jeździ też w stronę Tatar, więc wracać do skrzyżowania na Fabrycznej nie ma sensu, żeby sobie zawrócić. Nie widziałem jeszcze dokładnych planów przebudowy, ale jak będę znał jakieś szczegóły to napiszę o tym. Wrzucam artykuł z Gazety Moje Miasto Lublin napisanego przez Pana Dominika Smagę.

Łęczyńska Lublin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.