Rada Dzielnicy Bronowice 04.02.2016 o godz. 17:30

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dzielnicy „Bronowice”, które odbędzie się w lokalu przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie w dniu 4.02.2016 r. o godz. 17.30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o sprawach bieżących.

5. Propozycje wykorzystania rezerwy celowej w 2016 roku.

6. Dyskusja i podjęcie uchwały.

7.Zmiany w Statucie Rad Dzielnic.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia Rady Dzielnicy Bronowice.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.