Remont chodnika przy ul. Bronowickiej

Zostałem poproszony przez jednego z mieszkańców o zajęcie się naprawą chodnika przy ul. Bronowickiej (obok hotelu Lwów), gdzie często parkują samochody i niektóre płyty chodnikowe zaczęły się ruszać.

W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Pana Dyrektora Zarządu Wydziału Dróg i Mostów z prośba o naprawę w/w miejsca. W bardzo szybkim czasie otrzymaliśmy odpowiedź pisemną jak i materialną w postaci rozpoczęcia prac nad chodnikiem.

Wczoraj przejeżdżając tym miejscem postanowiłem zrobić zdjęcia z tych prac. Co prawda nie są one super jakości, ale na zakończenie prac postaram się zamieścić lepsze.

Chodnik na ul. Bronowickiej

Chodnik ul. Bronowicka

W imieniu swoim i mieszkańców chciałem bardzo podziękować Panu Dyrektorowi za szybką i konstruktywną realizację.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.