Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego

Źródło: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wrds/posiedzenie-stalego-zespolu-roboczego-ds-gospodarki-innowacji-i-rozwoju-przedsiebiorczosci-wrds-wl-2/

Na spotkaniu 30 maja 2019 r. na obradach Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego były omawiane „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”.

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wrds/posiedzenie-stalego-zespolu-roboczego-ds-gospodarki-innowacji-i-rozwoju-przedsiebiorczosci-wrds-wl-2/
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wrds/posiedzenie-stalego-zespolu-roboczego-ds-gospodarki-innowacji-i-rozwoju-przedsiebiorczosci-wrds-wl-2/

Lista osób, które wzięły udział w dyskusji:

Gabriela Masłowska – Poseł na Sejm RP
Paweł Maj – Prezydent Miasta Puławy
Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy
Danuta Smaga – Starosta Puławski
Krzysztof Bednarz – Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.
Paweł Matras – reprezentujący Posła na Sejm RP Krzysztofa Szulowskiego
Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach
Sławomir Wręga – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Z.A. „Puławy” S.A.
Ireneusz Połeć – Przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelszczyzny
Piotr Śliwa – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Renata Wyskwar – Przewodnicząca Związku Zawodowego Inżynierów i Techników – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A.
Marek Maraszek – Wiceprzewodniczący MZZ Pracowników Zakładów Azotowych „ Puławy”

Źródło: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wrds/posiedzenie-stalego-zespolu-roboczego-ds-gospodarki-innowacji-i-rozwoju-przedsiebiorczosci-wrds-wl-2/

Zespół wypracował uchwałę, która była dana pod głosowanie 31 maja 2019 r.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.