Spotkanie w sprawie koncepcji Rewaloryzacji Parku Bronowickiego w Lublinie

16 października 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji Rewaloryzacji Parku Bronowickiego w Lublinie. Na spotkaniu było 10 osób, w tym ja i radny Hubert Obrusiewicz. Została nam przedstawiona koncepcja zmian w Parku Bronowickim. Z pisma, które zostało przez nas wysłane (poniżej) wiele spraw zostało uwzględnionych.

[Not a valid template]

Dodatkowo podczas spotkania ustaliliśmy, żeby nie likwidować przejścia przy ulicy Podlaskiej, którędy duża ilość przechodniów spaceruje. Ma zostać ustawiona tam brama wjazdowa + furtka. Konstrukcje zabawek mają być wykonane z drewna, aby cały park wyglądał jednolicie i naturalnie. Zgłosiłem również wzmocnienie poprzeczne ławek przez środek siedziska, aby ławka była mniej narażona na złamanie desek. W związku z tym, że park będzie dofinansowany ze środków UE twórcy “muszą wykazać”, że rewitalizacja faktycznie wpłynęła na zwiększenie się liczby odwiedzających. Na podstawie tego zostaną zamontowane przy wejściach bramki zliczające, które będą sumować ilość odwiedzin. Początkowo zostały zaprojektowane kamery obrotowe, które pozwalałby kontrolować bezpieczeństwo w parku. Powstał również pomysł wyposażenia parku w kamery stałe (bez możliwości obracania, tzw. PTZ). Jeszcze nie wiadomo, który z nich zostanie zrealizowany. Wszystko zależy od możliwości technicznych w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Lublin.

Zaprojektowane zostały również 2 place zabaw (dla dzieci młodszych i starszych). Na placu zabaw mają znajdować się urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przy każdym wejściu będzie możliwość wjazdów wózkami inwalidzkimi. Jest jeszcze problem z nawierzchnią alejek. Urzędnicy proponują (i całkiem słusznie) zrobienie nawierzchni, która będzie lepsza w utrzymaniu oraz będzie bardziej użyteczna (np. dla rolkarzy). Sprawa zostaje tak naprawdę w gestii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który musi wyrazić zgodę na wszelkie zmiany i ustalenia.

Realizacja projektu może potrwać do 2017 roku w związku z projektowaniem i procedurami przetargowymi. Jednocześnie dziękujemy dyrektorowi Wydziału za zaproszenie i uwzględnienie wielu z naszych pomysłów. Osobiście uważam, że konsultacje społeczne są bardzo ważne, a raczej niezbędne w inwestowaniu publicznych pieniędzy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.