Spotkanie z Zastępcą Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania

W poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora ds. Zarządzania i Utrzymania p. mgr. inż. Adamem Borowym w sprawie remontu chodnika przy ul. Skibińskiej i Bronowickiej, “leżących policjantów” na ul. Biłgorajskiej i Bronowickiej, przejazdu przez ul. Firlejowską 12 w stronę ul. Firlejowskiej 14-16. Na spotkaniu poza p. dyrektorem Adamem Borowym byli radni ze Starych Bronowic – Waldemar Czapczyński, Mariusz Grądzielewski, Hubert Obrusiewicz i ja.

Udało nam się przedstawić stanowisko dotyczące braku możliwości przejazdu przez ul. Firlejowską 12, które spotkało się z aprobatą. Jednocześnie sprawa dotycząca remontu chodnika przy ul. Skibińskiej i/lub Bronowickiej z środków (kostki brukowej) przekazanych przez developera Wlaszczyk Więckowski Nieruchomości s.c. – sprzedaż domów i mieszkań, Rusałka 6, 20-103 Lublin spotkała się również z aprobatą Pana Dyrektora. Oczywiście w/w inwestycja będzie wymagała znalezienia środków na ułożenie kostki brukowej oraz wymianę krawężników na tych ulicach.

13.07.2015 można było zobaczyć pierwszą reakcję na rozmowy prowadzone przez Pana Dyrektora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.