Stare Bilety ZTM Lublin – co zrobić?

Jak wynika z informacji z ZTM można wymienić stare bilety ZTM na nowe. Nie wolno jeździć na starych biletach. Dzwoniłem w tej sprawie do ZTM i otrzymałem informację, że przy wymianie biletów należy ponieść opłatę wynoszącą różnicę między nowym biletem a starym.

Bilet ZTM po 2,80

Przypominamy, że z biletów okresowych zakupionych przed 1 lutego br., czyli wg “starego” cennika, można korzystać do końca obowiązywania ich ważności, bez konieczności dokonywania dopłaty.

Ponadto, wszystkie dotychczasowe rodzaje i typy biletów jednoprzejazdowych i czasowych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, nieskasowane o nieaktualnej wartości nominalnej, wycofane z taryfy na podstawie nowej uchwały, mogą być wymienione, a w przypadku biletów w formie elektronicznej przekodowane, w Punktach Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie (al. Kraśnicka 25 i Zielona 5), w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych opłat, tj. od 1 lutego br., bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.