Struktura Rady Dzielnicy

W związku ze zbliżającymi się wyborami, mieszkańcy często pytają mnie o różnice pomiędzy Radą Dzielnicy a Zarządem. A także o samą strukturę jaką tworzy Rada? Postanowiłem zatem przedstawić to na przykładzie naszej dzielnicy, za pomocą bardzo prostej i czytelnej grafiki.
Rada liczy 15 osób. Spośród nich wybieramy jednego Przewodniczącego i dwóch Vice-przewodniczących Rady. Z pozostałych osób wybieramy Zarząd, który w przypadku naszej dzielnicy składa się z minimum 5 osób. Natomiast jedna z tych osób zostaje mianowana na Przewodniczącego Zarządu. I jedynie ta osoba otrzymuje wynagrodzenie pieniężne za działalność w strukturze. Pozostali radni działają CHARYTATYWNIE oraz społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych.

[Not a valid template]

Tak ogólnie mówiąc wygląda cała struktura tego tworu jakim jest Rada Dzielnicy Bronowice 😉 Podobnie jest w pozostałych radach w Lublinie. Różnice polegają na ilości członków w komisjach i zarządzie. Więcej informacji można znaleźć w statucie http://um.lublin.pl/radydzielnic/index.php?t=210&id=69203.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.