Tablica Firlejowska 28-30

Informuję, że Zarząd Dróg i Mostów zamontował obiecaną tablicę Firlejowska 28-30. Trwało to jakiś czas z powodu braku funduszy, ale obietnica z tamtego roku została spełniona 😉 Jednocześnie pragnę podziękować osobom zaangażowanym z ramienia Miasta w ulepszenie Starych Bronowic.

ul. Firlejowska 28-30

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.