Tag Archive: Bystrzyca

Likwidacja dołu – montaż kręgów (ul. Firlejowska)

W związku z problemami osób przejeżdżających ul. Firlejowską przy Bystrzycy (duże dziury i odpływ wody, który powodował utrudniony przejazd) razem z radnym Waldemarem Czapczyńskim wystąpiliśmy do Wydziału Gospodarki Komunalnej o rozwiązanie tego problemu w taki sposób, aby woda mogła odpłynąć,…
Read more